Belangrijke mededeling Stichting Siliconenlek - Claimshare
Terug Deel bericht

Belangrijke mededeling Stichting Siliconenlek

31 maart 2023

Beste allen,

Een vervelend bericht: we kunnen onze claim tegen Allergan op dit moment helaas niet voortzetten

Andere organisatie

Zoals bekend is na ons nog een andere organisatie dezelfde claim gestart. De rechter wijst één organisatie aan die de belangen behartigt en organisaties die al langer bestaan hebben een streepje voor. De andere organisatie komt al langer op voor vrouwenrechten. Dat betreft geen massaclaims of letselschadeclaims, maar geeft hen naar verwachting wel voorrang

Tijd nodig

In december jl. hebben zij hun zaak bij de rechtbank aangebracht, waardoor wij (wettelijk) werden verplicht om binnen 3 maanden hetzelfde te doen. Omdat wij ons op lekkage van de implantaten als gebrek richten en er nog onderzoeken liepen, hadden wij nog een paar maanden tijd nodig om onze zaak te onderbouwen. Daarnaast waren samenwerkingsgesprekken gepland met de andere organisatie. 

Bezwaar gemaakt

Om deze redenen hebben wij de rechtbank gevraagd om ons drie maanden extra te geven om onze zaak verder voor te bereiden en de gesprekken te voeren. Deze gesprekken zijn op niets uitgelopen. De vrouwenrechtenorganisatie heeft tegen ons uitstelverzoek bezwaar gemaakt, met als gevolg dat de rechtbank ons deze tijd niet heeft gegund.

Strijdbijl begraven

De rechtszaak dient een groot belang. Naast in de zaak zelf hebben we tot nu toe al veel energie moeten steken in een concurrentiestrijd waar wij niet achter staan en waar u niet beter van wordt. In uw en ons eigen belang hebben we daarom besloten ons - tegen onze zin - voorlopig terug te trekken uit deze strijd.

U hoeft zich niet aan te melden 

Good to know: op grond van de wet worden de belangen van alle betrokken vrouwen automatisch vertegenwoordigd door de organisatie die de rechtszaak voert. U hoeft daarvoor niets te doen, u hoeft u dus ook niet aan te melden of een contract te ondertekenen. Uw belangen worden nu automatisch vertegenwoordigd door de vrouwenrechtenorganisatie 

Hoe nu verder 

De vrouwenorganisatie krijgt nu eerst de gelegenheid bij de rechter aan te tonen dat zij uw belangen goed kan behartigen en deze zaak optimaal kan presenteren. Slaagt zij daarin niet, dan kan er alsnog een beroep op ons worden gedaan of kunnen wij alsnog de zaak starten. 

Wij houden u op de hoogte 

Wij blijven de zaak volgen en houden u op de hoogte. In verband met de communicatie over de zaak zullen wij uitsluitend uw naam en mailadres bewaren. Eventuele overige dossierstukken zullen wij vernietigen.   Het spijt ons u niet beter te kunnen berichten. Wij danken het team dat zich 2,5 jaar belangeloos heeft ingezet voor jullie zaak. Zonder deze inspanningen was er nu geen rechtszaak geweest. Wij danken u voor uw steun en wensen iedereen veel succes en sterkte. 

De Stichting Siliconenlek en het team van ClaimShare.