ClaimShare meldt het Invorderingsbedrijf bij ACM - Claimshare
Terug Deel bericht

ClaimShare meldt het Invorderingsbedrijf bij ACM

28 oktober 2019

ClaimShare heeft de werkwijze van het Invorderingsbedrijf gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt ("ACM") met het verzoek om de zaak nader te onderzoeken. Uit tientallen klachten van consumenten en ondernemers blijkt dat veel klanten zich misleid voelen door de onduidelijke voorwaarden die het bedrijf hanteert. 

Enkele maanden geleden is ClaimShare benaderd door een gedupeerde. Naar aanleiding van een artikel op het journalistenplatform Follow The Money is vervolgens contact gelegd met een collectief van gedupeerden dat haar klachten heeft gebundeld in een zwartboek. ClaimShare heeft de zaak vervolgens intern 'in onderzoek' genomen. 

ClaimShare heeft onder meer de voorwaarden, de werkwijze en een aantal casussen onderzocht en met gedupeerden gesproken. Daaruit komt naar voren dat naar de mening van ClaimShare de belofte 'No cure no pay' niet wordt nageleefd, de klant onverwacht (te) hoge kosten in rekening worden gebracht en dat het zichzelf een deel van de proceskosten toeëigent die normaal gesproken bij de klant terecht komen.  

Omdat de zaak (te) veel casuïstische aspecten heeft voor een gezamenlijke juridische actie en economisch moeilijk haalbaar is, neemt ClaimShare deze vooralsnog niet (verder) in behandeling. De omvang en de aard van de klachten zijn wel van voldoende gewicht om daarvan melding te maken bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ter ondersteuning van het onderzoek heeft ClaimShare enkele van haar bevindingen bij de brief gevoegd (zie bijlage). Het is aan de ACM om de zaak nader te onderzoeken en daaruit conclusies te trekken. Afhankelijk van de bevindingen van de ACM zal ClaimShare de zaak mogelijk heropenen.