Voortgang procedure Stichting Bouwfonds Claim - Claimshare
Terug Deel bericht

Voortgang procedure Stichting Bouwfonds Claim

23 november 2021

Geachte lezer, 

Hieronder vindt u een update van de belangrijkste ontwikkelingen van de Stichting Bouwfonds Claim. 

Voortgang procedure 

Zoals we u eerder lieten weten, is op 27 mei 2020 de procedure tegen de voormalige beheerder Bouwfonds gestart. Het eerste verweer van Bouwfonds richt zich op de ontvankelijkheid van de Stichting. Kort gezegd beweert Bouwfonds dat deze vordering niet gebundeld bij de Rechtbank kan worden aangebracht. Dat is helaas een standaard verweer in collectieve zaken, in een poging van Bouwfonds om het collectief te doorbreken. 

Door corona heeft een en ander langer geduurd dan normaal. Er zijn in het afgelopen jaar over en weer schriftelijke stukken uitgewisseld. Inmiddels heeft de rechtbank een datum bepaald voor een mondelinge behandeling over de kwestie; maandag 29 november om 10:30 uur in de rechtbank van Amsterdam.  

Er zullen leden van het bestuur en/of de raad van toezicht van de Stichting aanwezig zijn. We zullen u te zijner tijd een verslag van de zitting sturen. 

Door de rechter zal op de zitting worden getoetst of de Stichting als procespartij mag optreden en of zij de aangemelde certificaathouders mag vertegenwoordigen. Er wordt dus niet inhoudelijk over de zaak gesproken. 

Nieuwe aanmeldingen 

Er melden zich nog steeds nieuwe certificaathouders bij de Stichting. Ondanks onze inspanningen hebben we echter (nog) lang niet alle certificaathouders kunnen bereiken. Hiervoor is in overleg met het Bestuur een plan bedacht. Hierover leest u meer in het volgende punt.  

Let op! Indien u uw aanmelding bij de Stichting zelf nog niet heeft voltooid, kunt u dat - in ieder geval tot 29 november a.s. - alsnog doen door een bewijs (kopie rekeningafschrift of jaaropgave) te verstrekken. Dat kan via de link die u heeft ontvangen in de bevestigingsmail bij uw aanmelding. De afzender van de link is: info@claimshare.com.  

Heeft u hulp nodig of wilt u een nieuwe (toegangs)link ontvangen, dan kunt u reageren op deze mail of u kunt bellen naar 020-528 59 39. 

Kort geding tegen de Stichting Administratiekantoor Office Value Fund (STAK)  

De Stichting vindt het van groot belang dat alle certificaathouders op de hoogte raken van het feit dat de certificaathouders zijn misleid. We weten dat de overgrote meerderheid van de certificaathouders ondanks onze inspanningen nog niet op de hoogte zijn van de claim. Daarom heeft de Stichting besloten om naast de reeds lopende procedure in een kort geding van de STAK te eisen dat zij een mailing rondstuurt en certificaathouders aldus in staat zijn zich alsnog aan te sluiten. In die mailing staat uitleg over de procedure en dat het gaat om een zaak tegen de voormalig beheerder en niet de huidige beheerder of het fonds. 

Indien u vragen heeft over het bovenstaande kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat (020-528 5939). 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur van de Stichting Bouwfonds Claim