Uber maakt geen bezwaar tegen boete, UBER Leak - Claimshare
Terug Deel dit bericht

Uber maakt geen bezwaar tegen boete

11 februari 2019

ClaimShare heeft navraag gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of Uber van de bezwaarmogelijkheid, zes weken na dagtekening van het boetebesluit, gebruik heeft gemaakt. 

De AP heeft aangegeven dat Uber géén bezwaar heeft gemaakt. Het boetebesluit is hiermee onherroepelijk geworden.