Nieuwe Claimcode - Claimshare
Terug Deel bericht

Nieuwe Claimcode

4 maart 2019

Vandaag is de nieuwe Claimcode door de Claimcode Commissie gepubliceerd. 

De Claimcode voorziet in kaders en normen voor belangenorganisaties die als doel hebben voor een grote groep mensen schade te claimen, een collectieve claim of ook wel een massaschade claim genoemd. 

De code beoogt degenen die zich bij zo'n organisatie willen aansluiten waarborgen te bieden dat het bestuur steeds de belangen van de collectief benadeelden centraal stelt. De code stelt onder meer deskundigheid, transparantie en toezicht verplicht en stelt eisen aan de financiering, beloning en verantwoording. Malafide claimorganisaties worden hierdoor zoveel mogelijk geweerd en misbruik van gedupeerde consumenten voorkomen. 

Het volgen van de claimcode is niet wettelijk verplicht, maar wordt wel steeds vaker door rechters verplicht gesteld. ClaimShare heeft meegewerkt aan de totstandkoming en ondersteunt belangenorganisaties bij het voldoen aan de Claimcode. Hieronder kunt u een kopie van de code downloaden. 

Voor vragen weet u ons te vinden.