Update: tussenvonnis 1 februari jl. - Claimshare
Terug Deel bericht

Update: tussenvonnis 1 februari jl.

13 februari 2023

Zoals in de vorige update van 16 januari jl. is besproken heeft rechtbank partijen beloofd om op 1 februari of uiterlijk 14 februari a.s. (tussen)vonnis te wijzen. Hieronder leest u in het kort wat de kern van de uitspraak is.

De uitspraak bevat een aantal belangrijke beslissingen, grotendeels in het voordeel van de stichting en dat is goed nieuws. Het komt erop neer dat de stichting aan de voorwaarden die de wet aan belangenorganisaties in collectieve acties stelt voldoet. Ook vindt de rechter dat de vorderingen van de verschillende groepen afnemers voldoende gelijksoortig zijn om gezamenlijk te kunnen worden behandeld.

De rechtbank heeft de stichting nog op twee onderdelen gevraagd om nadere informatie, namelijk:

  1. om de financieringsovereenkomst met de stichting over te leggen aan de rechtbank.
  2. hoeveel deelnemers uitsluitend vóór 15 november 2016 en hoeveel deelnemers ook nà 15 november 2016 de KW-vergoeding (de post met omschrijving 'vergoeding gecontr. vermogen') op hun factuur hebben staan. Deze vraag heeft een technische achtergrond en gaat over toepasselijkheid van het oude of het nieuwe collectieve actierecht. 


    De Stichting zal op 15 maart a.s. via een akte deze informatie aan de rechtbank verstrekken. Omdat het de eerste keer is dat de rechtbank dit onderscheid in groepen maakt, is het nog onzeker welke betekenis de rechtbank precies aan de toepassing van oud en nieuw recht zal hechten. In ieder geval betekent het dat gedupeerden die voor 15 november 2016 hun overeenkomst met NUON/Vattenfall met daarin de kW-vergoeding hebben opgezegd, zich expliciet bij de Stichting moeten aanmelden om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Omdat ook Vattenfall nog mag reageren op onze informatie aan de rechtbank, zal de uitkomst naar verwachting nog een paar maanden op zich laten wachten. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte!