Persbericht dagvaarding Vattenfall - Claimshare
Terug Deel bericht

Persbericht dagvaarding Vattenfall

31 maart 2022

Persbericht

Stichting Nuon-Claim dagvaardt Vattenfall (destijds Nuon) om ten onrechte in rekening gebrachte kosten:

Stichting vordert namens gedupeerden ruim € 400 miljoen terug van Vattenfall

Amsterdam, 31 maart 2022 – De Stichting Nuon-Claim maakt vandaag bekend dat zij Vattenfall (het voormalige Nuon) een dagvaarding heeft gestuurd, omdat deze energieleverancier stelselmatig aan Mkb’ers en non-profit organisaties een onterechte opslag in rekening heeft gebracht bij zijn energienota’s. Naar schatting gaat het om 5.000 benadeelde klanten voor wie de Stichting terugbetaling van de teveel betaalde kosten vordert. In totaal gaat het om een bedrag van ruim € 400 miljoen plus rente.

Achtergrond 

In 2002 is de energiemarkt geliberaliseerd en zijn de energiebedrijven opgesplitst in netbeheerders en energieleveranciers. Het voormalige Nuon is opgesplitst in een energieleverancier - Nuon, nu Vattenfall - en een beheerder van het netwerk - Continuon, nu Liander. Klanten betalen aan de netbeheerder een vergoeding voor het transport van elektriciteit. Vóór de splitsing bracht Nuon die vergoeding in rekening. Na de splitsing bracht Continuon die vergoeding - terecht -  zelf in rekening, en betaalden de klanten dit rechtstreeks aan Continuon.

Energieleverancier Vattenfall is bij een grote groep klanten echter een vergoeding voor “gecontracteerd vermogen”  in rekening blijven brengen en blijven innen. De omschrijving van deze vergoeding lijkt sterk op de omschrijving van de door Continuon in rekening gebrachte kosten voor “gecontracteerd transportvermogen”. Dit deed Vattenfall bij klanten met een zogenoemde grootverbruikaansluiting. Aangezien Vattenfall na de liberalisering van de energiemarkt niet meer over een eigen netwerk beschikte, heeft zij deze kosten jarenlang ten onrechte in rekening gebracht. Deze 'opslag', waar volgens de Stichting en energie-experts geen dienst van Vattenfall tegenover staat, verhoogt de elektriciteitslasten voor deze klanten met gemiddeld 80%. 

Loyale klanten de dupe 

Extra pijnlijk is dat het een groep van benadeelden betreft die al vóór 2002 klant waren. Het gaat voornamelijk om kleine, electriciteit-intensieve bedrijven en non-profitorganisaties zoals sportclubs, studentenverenigingen en musea. Vattenfall claimt ten onrechte dat deze klanten een passend product is aangeboden toen Nuon in 2002 werd opgesplitst. Deze klanten vertrouwden echter op een normale prijsberekening door Vattenfall en wisten niet dat ze al jarenlang werden benadeeld. Bovendien heeft een grote groep van deze klanten nimmer een nieuw contract getekend. Aan andere klanten van Vattenfall, die bijvoorbeeld een contract afsloten via een prijsvergelijkings-site, worden deze kosten niet in rekening gebracht. Vattenfall geeft geen consistente verklaring voor het in rekening brengen van deze kosten. Ook op de website van het bedrijf staat hierover geen informatie. 

Spookfacturen  

“Vattenfall positioneert zich als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. In dit dossier is daar weinig van te merken. Wij hebben Vattenfall aangesproken op de spookfacturen die zij duizenden ondernemers ten onrechte stuurde. Omdat Vattenfall ieder verzoek tot contact afwijst, vraagt de Stichting bij de rechter het geld dat ondernemers teveel hebben betaald namens hen terug. Het is opmerkelijk dat Vattenfall eerder wel met individuele klagende ondernemers de kwestie heeft geschikt”, aldus Leo Spigt, voorzitter van Stichting Nuon-Claim. Eind 2020 berichtte EénVandaag dat oud-medewerkers van Vattenfall bevestigen dat het bedrijf jarenlang onterecht de hiervoor bedoelde kosten in rekening bracht bij zakelijke klanten. Daarmee konden de targets van de medewerkers worden behaald en bonussen worden verdiend. 

Over Stichting Nuon-Claim 

De Stichting NUON-Claim is opgericht op 12 juni 2020. De Stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van zakelijke klanten die nadeel of schade lijden in verband met het in rekening brengen door Vattenfall van een kW-vergoeding op de elektriciteitsrekening. De Stichting wordt ondersteund door ClaimShare, een professioneel platform voor collectieve juridische belangenbehartiging. Indien u wilt deelnemen aan deze claim kunt u zich aanmelden bij Claimshare via deze link.