NUON Procedure loopt

NUON rekende aan grootzakelijke klanten een vergoeding voor ‘gecontracteerd vermogen’ op de maandfactuur. Het is energieleveranciers echter niet toegestaan om een vergoeding te vragen voor het vermogen van de aansluiting. Dat doen netbeheerders namelijk al. Was u in het verleden grootzakelijk klant bij NUON? Dan heeft u mogelijk recht op duizenden euro’s compensatie. 

Lees verder

Schrijf je hier in!

 • No cure no pay

Updates

Update: voortgang procedure en benoeming nieuwe voorzitter
Aankondiging in opdracht van de rechtbank Amsterdam
Update: tussenuitspraak Stichting NUON-Claim tegen Vattenfall en belangrijke mededeling
Vonnis ontvankelijkheid Stichting NUON-Claim tegen Vattenfall
Stichting NUON-Claim in het Dagblad van het Noorden
Stichting NUON-Claim in de De Gelderlander en het AD
Stichting NUON-Claim in de Stentor
Update: tussenvonnis 1 februari 2023
Update: verloop zitting d.d. 19 december jl.
Kortsluitingsgesprekken: Interview met gedupeerde Patrick
Kortsluitingsgesprekken: Interview met gedupeerde George Gregoire
Procedure Stichting NUON-Claim; zittingsdatum bekend
Kortsluitingsgesprekken: Interview met gedupeerde Michel Heusy
Ontwikkelingen in de procedure
Procedure van start
Stichting NUON-Claim in de media
Persbericht dagvaarding Vattenfall
Vattenfall wijst opnieuw af
Sommatie aan Vattenfall verzonden
Aanmeldingstermijn verlengd
Terugkijken: Stichting NUON-Claim bij EenVandaag
Stichting NUON-Claim bij EenVandaag
Vattenfall reageert afwijzend
Vattenfall ultimatum gesteld
Meldpunt geopend voor getuigenissen
Reactie Vattenfall
Vattenfall N.V. aansprakelijk gesteld door Stichting NUON Claim
Leden Raad van Toezicht Stichting NUON-Claim benoemd
Energeia over Stichting NUON-Claim
NUON-Claim op BNN/VARA
NUON-Claim in De Telegraaf
Persbericht NUON-Claim

Proces

Hoe ziet het proces eruit?

 • Aanmelden
 • Aansprakelijk stellen
 • Procedure wordt gestart
 • Procedure loopt
 • Uitspraak

Zaak

Wat is er gebeurd?

NUON/Vattenfall rekent dubbel

Sinds het vrijgeven van de Nederlandse energiemarkt begin deze eeuw, zijn de energiebedrijven gesplitst in energieleveranciers en netbeheerders. De eerste levert energie (i.c. elektriciteit), de netbeheerder zorgt voor het beheer van het elektriciteitsnet. Sinds de splitsing ontvangen klanten met een grootverbruikaansluiting een aparte factuur voor de energielevering door de energieleveranciers en een factuur van de netbeheerders. Op de factuur van de netbeheerder staat een vergoeding voor de capaciteit van de aansluiting.

NUON/Vattenfall is een bekende Nederlandse energieleverancier. Vóór de splitsing was zij zelf tevens netbeheerder. Aan zakelijke grootverbruikklanten brengt NUON/Vattenfall naast het tarief voor elektriciteitslevering nog steeds een vergoeding voor de capaciteit van de aansluiting in rekening. Sommige klanten betalen al ruim 18 jaar te veel. De schades per klant variëren van enkele honderden tot zelfs honderdduizenden euro's, afhankelijk van de aansluiting en het aantal jaren.

In de onderstaande video, die we samen met het tv-programma EenVandaag maakten, wordt het probleem en ons initiatief helder uitgelegd.

Waarom is dat verkeerd?

In de Elektriciteitswet zijn bepalingen opgenomen waaraan energieleveranciers en netbeheerders moeten voldoen. Voor het in rekening brengen van een vergoeding voor capaciteit is geen rechtvaardiging en 'normale' klanten betalen het niet. Doordat de netbeheerder het bedrag reeds in rekening heeft gebracht, betalen de onoplettende klanten dubbel. Volgens NUON/Vattenfall is het een legitiem onderdeel van de factuur, omdat het leveringstarief deels afhankelijk is gemaakt van de maximale capaciteit. NUON/Vattenfall is echter tot op heden niet in staat gebleken om haar stellingen te onderbouwen. In twee vergelijkbare gevallen heeft onze advocaat bij NUON/Vattenfall een goede regeling bedongen.

Wat kunt u doen?

Als u gedupeerde (zie onder) bent kunt u zich op deze pagina (rechts, zie boven mobiel) heel eenvoudig aanmelden. U kunt dan meedoen aan de collectieve claim tegen NUON/Vattenfall. U kunt dan anoniem en op 'no cure no pay'-basis meedoen. Alles wordt voor u geregeld en u loopt geen kostenrisico. Door het collectief staat u bovendien veel sterker, met een grotere kans op een maximaal resultaat.

Wat gaan wij voor u doen?

De speciaal daarvoor opgerichte onafhankelijke Stichting Nuon-Claim zal de claim bij NUON/Vattenfall kenbaar maken. Mocht de reactie van NUON/Vattenfall niet constructief zijn, dan zal zij een gang naar de rechter afdwingen en zal zij een collectieve rechtszaak starten. 

Wie is de advocaat?

De zaak wordt behandeld door een team van gespecialiseerde topadvocaten. De collectieve en energierechtelijke aspecten worden behandeld door Birkway, een advocatenkantoor dat zich onder meer richt op geschilbeslechting in commerciële geschillen. Het advocatenteam wordt geleid door Prof. dr. I.N. Tzankova, naast advocate ook hoogleraar massaschade aan de Universiteit van Tilburg.

De civielrechtelijke aspecten zijn in handen van een team onder leiding van mr. P. Huitema  van De Haan Advocaten & Notarissen. Dit kantoor heeft onder meer de twee proefzaken tegen NUON/Vattenfall behandeld. De Haan heeft tevens veel ervaring met collectieve zaken. Pieter Huitema staat onder meer de gedupeerden van de aardbevingsschade in Groningen bij.

Gedupeerde?

Kom ik in aanmerking om mee te doen?

U kunt zich aanmelden als uw organisatie in de laatste 20 jaar klant is geweest bij NUON/Vattenfall en zich op uw adres een grootverbruikaansluiting bevond of bevindt. Dat laatste kunt u hier controleren. Als Liander uw netbeheerder is of was, dan is de kans groot dat u bij NUON klant bent geweest. 

Vervolgens controleert u of u een post 'Gecontracteerd vermogen' op de specificatie van uw factuur ziet staan. Of op een oude factuur. Als u in het verleden in NUON-gebied gevestigd was, is de kans groot dat u het in het verleden heeft betaald. 


Als u twijfelt, meld u zich dan gewoon aan. In het aanmeldproces vragen wij u één maandfactuur over te leggen. Als u daarover niet (meer) beschikt, kunt u deze hier opvragen. 

Hoe verloopt het aanmeldproces?

Na de aanmelding op deze pagina (zie rechts of boven voor mobiel) ontvangt u van ons een email met daarin een link waarmee u uw aanmelding in onze portal kunt voltooien. U hoeft alleen enkele bedrijfsgegevens door te geven en één maandfactuur te uploaden. Vervolgens dient u akkoord te gaan met voorwaarden en drukt u op 'Versturen'. Na verzending van uw aanmelding verifiëren wij of alle gegevens zijn verstrekt en ontvangt u van ons bericht. That's all!

Voorwaarden

Welke voorwaarden gelden?

De belangrijkste voorwaarden van deelname aan de claim zijn:

 • U neemt kosteloos deel aan de claim;
 • een onafhankelijke stichting zal uw belangen (uitsluitend waar het gaat om het vragen van compensatie in deze zaak) exclusief behartigen; 
 • Van een eventuele opbrengst verminderd met kosten, staat u maximaal 25% af.

De voorwaarden zijn vervat in een deelnemersovereenkomst waarmee u in het aanmeldproces akkoord dient te gaan. Een template van de deelnemersovereenkomst kunt u onderaan deze pagina bij 'Documenten' downloaden.

Stichting

Stichting NUON-Claim

Speciaal om de belangen van deelnemers aan de claim te vertegenwoordigen is de Stichting NUON-Claim opgericht. De stichting heeft een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur stuurt de advocaat aan en neemt zelfstandig besluiten. Belangrijke besluiten, zoals het aanvangen van juridische procedures en het aangaan van schikkingsovereenkomsten, zijn aan goedkeuring door de raad van toezicht onderhevig. Het bestuur kan ook de deelnemers raadplegen alvorens een besluit te nemen. 

De stichting zal bij het voeren van collectieve procedures de Claimcode 2019 naleven. De statuten van de stichting, alsmede een toelichting bij de governance structuur, de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders, verantwoording en verslag en overige informatie in verband met de naleving van de claimcode is opgenomen in het Verantwoordingsdocument dat hieronder onder 'Documenten' is te downloaden. Meer over de stichting leest op op de internetpagina van de stichting.

Financiering

De stichting heeft met een gerenommeerde procesfinancier een procesfinancieringsovereenkomst gesloten. Zij nemen de kosten van het proces voor hun rekening in ruil voor een percentage van de schadevergoeding. Dat percentage bedraagt een vergoeding voor gemaakte kosten en in beginsel 8-25% (afhankelijk van de aard en de stand van de procedure) van de schadevergoeding. Het kan dus zijn dat het percentage lager uitvalt dan 25%. Voor aangesloten deelnemers kan het percentage nooit hoger zijn dan 25%. In alle gevallen wordt de redelijkheid door de rechter getoetst. In de overeenkomst is onder meer vastgelegd dat de zeggenschap over de proces- en schikkingsstrategie uitsluitend bij de stichting berust. De overeenkomst kan door de rechter worden ingezien en getoetst.

ClaimShareClaimShare ondersteunt benadeelden bij het bereiken van rechtvaardige oplossingen. Zij heeft voor de stichting o.a. benadeelden verzameld, analyses gemaakt, bemiddeld bij het verkrijgen van de financiering en ondersteunt de stichting door o.a. deze portal te faciliteren, de deelnemers- en de financiële administratie te voeren en bij het compliant zijn met wet- en regelgeving. 

Documenten

Hieronder treft u documenten in relatie tot de zaak. Door op 'download' te klikken, kunt u deze downloaden.

FAQ

U komt in aanmerking als u voldoet aan de volgende drie eisen: 

 1. u bent de laatste 20 jaar klant bent geweest bij NUON (later: Vattenfall). Als Liander uw netbeheerder is of was, is de kans groot dat u bij NUON klant bent geweest; 
 2. op het adres van uw organisatie bevindt zich een grootverbruikaansluiting. U kunt dat hier controleren; en 
 3. als u op uw maandfactuur de post 'Vergoeding gecontr. vermogen' aantreft. Let op: bij sommige klanten is deze post na verloop van tijd verwijderd. Dus ga ook uw oudere facturen even na.

In elektriciteitstermen is het 'gecontracteerd vermogen' het afgesproken maximale vermogen waarmee u op enig moment in een kalenderjaar het electriciteitsnet mag belasten. U reserveert daarmee als het ware capaciteit op het electriciteitsnet. Door daarover met u afspraken te maken kan de beheerder van het electriciteitsnet (de netbeheerder genoemd) de belasting op het net in de gaten houden en kan zij er onder meer voor zorgen dat de stroom niet uitvalt als iedereen alle apparaten tegelijk aanzet. Doordat de netbeheerder hiervoor aan grootverbruikers een rekening stuurt, mag NUON/Vattenfall het niet nogmaals in rekening brengen.

De Electriciteitswet onderscheidt de rollen van de netbeheerder en de energieleverancier. Omdat de netbeheerder verantwoordelijk is voor de stabiliteit van het netwerk, sluit u met de netbeheerder een contract over het gecontracteerd vermogen. U betaalt daarvoor rechtstreeks aan uw netbeheerder. In veel gevallen is dat Liander.

NUON is een energieleverancier. Aan een energieleverancier betaalt u voor energie. Voor het in rekening brengen van een vergoeding voor gecontracteerd vermogen door een energieleverancier is geen rechtvaardiging en 'normale' NUON-klanten betalen ook het niet. Bovendien betaalt u het al aan uw netbeheerder. 

U heeft een grootverbruikaansluiting als één van de onderstaande situaties op u van toepassing is:

 • u doet de postcodecheck en de uitslag is positief;
 • u kijkt op een factuur: als er maandfactuur op boven staat, heeft u een grootverbruik aansluiting. U rekent maandelijks af;
 • u ontvangt naast energierekeningen van uw energieleverancier ook maandelijks facturen van uw netbeheerder (Liander) voor de kosten van het netbeheer;
 • u heeft een aansluiting van meer dan 3x80A (ampère).

Er bestaan verschillende varianten, ook afhankelijk van de leeftijd van de factuur. U moet naar de specificatie kijken van de Electriciteit. De omschrijving is meestal hetzelfde: 'Vergoeding gecontr. vermogen'. Zie hieronder een voorbeeld. Op oudere facturen zien we het ook wel vetgedrukt staan als laatste regel.


Kunt u nergens (meer) een maandfactuur vinden, of ziet u geen post 'gecontracteerd vermogen' op uw maandfactuur, dan had u deze mogelijk in het verleden wel. De post wordt soms verwijderd na een klacht of bij bijvoorbeeld contractvernieuwing. Probeer daarom ook oude facturen na te kijken, bijvoorbeeld door te zoeken in een (oude) mailbox. Vindt u daar ook niets, dan kunt oude facturen (meestal tot maximaal 2013) hier inzien in de Vattenfall portal. Heeft u geen account, dan kunt u deze hier aanvragen. 

Werkt Vattenfall niet mee, bel ons dan even: 020-528 5939. Dat voorzien wij u van een template mail/brief waarmee u de facturen kunt opvragen. Het kan (zéér) de moeite waard zijn! U kunt u ook vast aanmelden op deze pagina, zodat u op de hoogte blijft. U kunt uw aanmelding in dat geval op een later tijdstip finaliseren.

U heeft maximaal 18 jaar teveel betaald. U kunt een indicatie van uw schade krijgen als u het bedrag dat op uw maandfactuur bij de post 'gecontracteerd vermogen' staat  vermenigvuldigt met 12 en vervolgens met het aantal jaren dat u NUON-klant bent. Dat kunnen hoge bedragen zijn.

Als de rechter ons in het gelijk stelt dat NUON u teveel heeft laten betalen, zal onder meer discussie plaatsvinden over de periode dat u terug kunt vorderen. NUON zal zich onder meer op verjaring beroepen, maar in beginsel is het mogelijk om over te hele periode te claimen. U wist hier immers niets van af.

Nee. Deelnemen is op no cure no pay-basis. Dat betekent dat u kosteloos kunt deelnemen en geen factuur krijgt. Alleen als de claim u iets oplevert, draagt u 25% daarvan af. Levert de procedure niets op, dan kost het u ook niets. De afdracht van 25% is een vergoeding voor het voorschieten van alle kosten en het genomen financiële risico en is inclusief BTW.

De stichting zal de gemaakte kosten zoveel mogelijk verhalen op de wederpartij. Voor zover een deel niet wordt vergoed, wordt het - voor zover redelijk - op het totale schikkingsbedrag in mindering gebracht voordat het afslagpercentage in mindering wordt gebracht. Omdat het een collectieve zaak is (dat wil zeggen dat er één zaak wordt gevoerd voor de hele groep), zult u daar weinig van merken in de uitkering.

U hoeft voor nu alleen uw contactgegevens op te geven en kopie van een maandfactuur met daarop de post 'gecontracteerd vermogen' te oploaden. Heeft u moeite met aanmelden, neemt u dan gerust contact op met een van onze medewerkers: 020-528 5939. Zij staan dagelijks tussen 9 en 12 uur voor u klaar.

Voor het voorwerk, het samenbrengen van de groep, de stichting, het inhuren van het team en de advocaat en het managen van de claim zijn en worden kosten gemaakt. Deze kosten brengen wij u niet in rekening, onder meer omdat ze onvoorspelbaar zijn. Omdat zowel de uitkomst als de te verwachten kosten onzeker zijn, staat tegenover dit kostenrisico een percentage voor de financiers als de claim slaagt.

Zoveel als mogelijk. De stichting acteert en procedeert op haar eigen naam. U wordt dus niet genoemd in de procedure en bent en blijft anoniem totdat gegevens van alle in aanmerking komende klanten in de procedure moeten worden overgelegd. Normaal gesproken heeft de rechter dan al vastgesteld dat NUON onrechtmatig heeft gehandeld en is overlegging van gegevens nodig in verband met de toe te wijzen compensatie.

Wij denken dat alle betalingen uit hoofde van 'gecontracteerd vermogen' vanaf het jaar 2002 kans maken op vergoeding. De verjaringstermijn is mede afhankelijk de wetsbepaling waarop de stichting zich beroept. Dat zullen er meerdere zijn. Het is ook verdedigbaar dat de verjaringstermijn nog niet is gaan lopen. Ook als u al lang geleden klant was, loont het zeker de (kleine) moeite om u aan te sluiten. 

NUON ontkent in alle toonaarden dat u teveel heeft betaald. Zij biedt klanten aan het 'gecontracteerd vermogen' voor de toekomst te verwijderen, maar onze claim gaat over de teveel betaalde bedragen in het verleden. Deze krijgt u daarmee niet terug. Vele klanten werden al van het kastje naar de muur gestuurd toen ze daarop aanspraak maakten. Daarom loont het toch om mee te doen.

Als u zich aansluit bij het collectief heeft u geen kostenrisico en staat u sterker. U hoeft bovendien niets zelf te doen. Uw deelname is anoniem, zodat u geen discussies met Vattenfall krijgt. Ons team bestaat uit experts die eerder cases wonnen en die alles voor u regelen. Daardoor heeft u meer kans op een maximale compensatie. Meedoen kan uw organisatie een behoorlijk bedrag opleveren. Dus ondanks het percentage dat u afstaat, krijgt u als u zich aansluit waarschijnlijk meer zonder zelf kosten te maken. Tot slot wordt de claimcode 2019 toegepast zodat een onafhankelijke belangenbehartiging is gewaarborgd. 

De afkorting 'kW' staat voor kilowatt. Een kilowatt is 1.000 watt. De eenheid watt staat voor vermogen. Het kW van uw aansluiting slaat dus op het vermogen (of de capaciteit) van uw aansluiting. Hoe hoger het kW hoe meer verbruik uw aansluiting aan kan. 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9-12 uur. U kunt ook onderstaand contact formulier invullen en dan nemen wij z.s.m. contact met u op!