Update: ClaimShare vraagt opheldering inruilaanbod, Nefit - Claimshare
Terug Deel dit bericht

Update: ClaimShare vraagt opheldering inruilaanbod

23 januari 2018

Naar aanleiding van vele vragen van aangemelde gedupeerden omtrent het inruilaanbod van Nefit (en de daardoor ontstane onduidelijkheid), heeft ClaimShare gisteren onderstaande brief gestuurd:


Geachte leden van de Directie van Bosch Thermotechniek B.V.,

ClaimShare.com is een online platform waar gedupeerden zich kunnen aanmelden om gezamenlijk een (mogelijke) collectieve actie aan te spannen jegens een schadeveroorzakende entiteit. Eigenaren van Nefit TopLine cv-ketels (2006-2009) hebben zich gemeld naar aanleiding van het deskundigenonderzoek van Buro C+B B.V. d.d. 09 januari jl., waarin wordt geconstateerd dat betreffende cv-ketels onveilig zijn. Wij hebben de zaak op onze website gepubliceerd en naar aanleiding daarvan hebben zich reeds vele eigenaren aangemeld. Wij vragen u inzake deze kwestie graag opheldering over het volgende.

Uit uw verklaring d.d. 10 januari jl. (zie bijlage) maken wij op dat u alle eigenaren van een Nefit TopLine cv-ketels (2006-2009) een aanbod doet om het oude toestel in te ruilen tegen circa 50% korting van de nieuwprijs:

(…) “Consumenten met een defecte warmtewisselaar kunnen er voor kiezen deze onder garantie te laten vervangen of hun oude toestel in te ruilen tegen een nieuw Nefit-toestel voor circa de helft van de nieuwprijs.”

Berichtgeving op uw website meldt dat gedupeerden een inruilbedrag van EUR 600,- of EUR 750,- inclusief btw krijgen aangeboden. Een vergelijkbare cv-ketel als de oude TopLine (2006-2009) is volgens enkele bij u aangesloten dealers de TrendLine II (2017) cv-ketel. De kosten van een dergelijk model variëren van EUR 1.760 tot EUR 2.628,- inclusief btw. Er dient derhalve nog een bedrag van minimaal circa EUR 1.200,- betaald worden voor een veilige cv-ketel.

Op het eerste gezicht wijkt het inruilaanbod op uw website af van hetgeen u in uw verklaring d.d. 10 januari jl. heeft weergegeven. Gedupeerden kunnen immers niet hun oude toestel inruilen voor circa de helft van de nieuwprijs van een vergelijkbaar Nefit-toestel. Ze dienen (veel) meer dan de helft bij te betalen, althans als het inruilbedrag maximaal EUR 750,- is.

Graag vernemen wij van u een reactie zodat wij de bij ons aangemelde gedupeerden kunnen voorlichten.

  • Brief van ClaimShare aan Nefit

    Type
    PDF
    Download