Nefit Aanmelding geopend

Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat bepaalde Nefit cv-ketels, type TopLine, onveilig zijn en dat de ketel in zijn geheel moet worden vervangen. De ketel biedt niet de eigenschappen en veiligheid die men daarvan mag verwachten. Nefit biedt aan onderdelen te vervangen of een nieuwe Nefit ketel te kopen tegen een inruilbedrag. Dat aanbod is onvoldoende. U kunt zich aanmelden om een actie tegen Nefit te ondersteunen.

Lees verder

Schrijf u hier in!

 • Inventarisatie

 • Gratis en anoniem

 • Wij houden u op de hoogte

Updates

Proces

Hoe ziet het proces eruit?

 • Aanmelden
 • Aansprakelijk stellen
 • Procedure wordt gestart
 • Procedure loopt
 • Uitspraak

Zaak

Waar gaat de zaak over?

Volgens onafhankelijk onderzoek verricht in opdracht van RTL Nieuws zijn Nefit cv-ketels, type TopLine, geproduceerd tussen 2006 en 2009, niet veilig. Volgens de onderzoekers zitter er productfouten in onderdelen van de ketel, met name in de (afdichting van) de verbrandingskamer waarvan de wand kan kromtrekken door de hoge (bedrijfs)temperatuur. Door deze fouten bestaat een verhoogd risico op brand en het vrijkomen van het uiterst giftige koolmonoxide. Deze deskundigen adviseren de eigenaren en gebruikers van de ketel zo snel mogelijk en in zijn geheel te vervangen.

Nefit betwist dat de ketel in zijn geheel moet worden vervangen. In een reactie op het onderzoek stelt zij dat de cv-ketels veilig zijn indien de originele brander daarvan is vervangen en de ketel minimaal 1 keer per 2 jaar wordt onderhouden. De originele branders kunnen tijdens regulier onderhoud gratis worden vervangen en de warmtewisselaars onder de gegeven garantie zonder dat voorrijkosten en arbeidsloon in rekening worden gebracht. Wie daar niet voor kiest kan de cv-ketel inruilen en een nieuwe Nefit cv-ketel kopen. In dat geval ontvangt de eigenaar een vast inruilbedrag van EUR 600,- (voor een tweetal dure types EUR 785,-).

Wat kan Nefit worden verweten?

Nefit kan als producent van de cv-ketels worden aangesproken op veiligheidsgebreken in door haar geproduceerde producten en voor schade die daaraan en daardoor wordt veroorzaakt. Uit het onderzoek volgt dat Nefit een gebrekkig product op de markt heeft gebracht. De ketel biedt niet de eigenschappen die voor normaal gebruik nodig zijn en de veiligheid die men daarvan mag verwachten.

Verder lijkt Nefit ook niet te hebben voldaan aan de productbewakingsplicht en de in de rechtspraak geformuleerde zorgplicht. Uit het onderzoek kan worden afgeleid dat Nefit geruime tijd wist van het veiligheidsgebrek en dat zij inadequaat heeft gehandeld. Daardoor lijkt Nefit ernstige veiligheidsrisico's te hebben veronachtzaamd.

Wat is de reactie van Nefit?

Nefit laat in een persbericht weten dat zij door TNO onafhankelijk onderzoek laat verrichten naar mogelijke verhoogde veiligheidsrisico's van de ketels. De onderzoeksvragen gaan over veiligheidsrisico's van de ketels waarvan onderdelen reeds vervangen zijn. Daarmee wordt voorbij gegaan aan het inherente veiligheids- en kwaliteitsgebrek dat kleeft aan de ketel zelf.

Volgens het onderzoek van RTL zijn de door Nefit voorgestelde maatregelen niet toereikend. Vooralsnog hoeven de eigenaren daarom geen genoegen te nemen met het (inruil) aanbod van Nefit.

Wie is verantwoordelijk?

Nefit is een merk van Bosch thermotechniek B.V. In beginsel zal deze vennootschap kunnen worden aangesproken.

Wat is de schade?

Op het eerste gezicht zijn dit de kosten voor vervanging door een veilige cv-ketel. Deze kosten kunnen oplopen van circa EUR 1.000,- tot circa EUR 3.000,-. De kosten van de reparaties die aan de cv-ketels zijn uitgevoerd in verband met de gebrekkige onderdelen kunnen eventueel ook worden aangemerkt als schade. Schade kan ook bestaan uit de gevolgen die de gebreken hebben veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld schade door brand. Het is niet op voorhand te zeggen welke schade ook daadwerkelijk kan worden verhaald.

Wie is de advocaat?

De advocaat in deze zaak is Mark van Kempen van het kantoor MannaertsAppels Advocaten te Tilburg. Hij is gespecialiseerd in Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en tevens werktuigbouwkundig ingenieur. Daarnaast doceert hij regelmatig als gastdocent aan de Tilburg University.

Gedupeerde?

Wie kan meedoen aan deze actie?

Eigenaren van de Nefit TopLine cv-ketels model B3M en B3L, geproduceerd vanaf 2006 tot en met 2009 kunnen zich aanmelden als gedupeerden. Indien u niet weet of u een cv-ketel uit deze serie heeft, kunt u dit te weten komen met behulp van deze online tool van RTL Nieuws.

Selecteer in de online tool de typenaam (Nefit TopLine HR25, Nefit TopLine HR30, Nefit TopLine Compact HRC25, Nefit TopLine Compact HRC30, Nefit TopLine AquaPower HRC25, Nefit TopLine AquaPower HRC30, Nefit TopLine AquaPower Plus HRC25 of Nefit TopLine AquaPower Plus HRC30) en het serienummer zoals weergegeven op de sticker linksboven op de cv-ketel. 

Doel van de actie

Het doel van deze actie is om een oplossing te verkrijgen voor gedupeerden die genoodzaakt zijn de cv-ketel te vervangen. Dit kan onder meer bestaan uit het kosteloos laten vervangen van de cv-ketel en/of het verkrijgen van schadevergoeding.

Inventarisatie

Waarom e-mailadres doorgeven?

Doel van deze publicatie is om te inventariseren of voldoende gedupeerden zich willen verenigen om Nefit gezamenlijk aan te spreken. We noemen dat een voorpublicatie. Als voldoende mensen zich aanmelden, zullen we trachten Nefit te bewegen om met een passende oplossing te komen. Indien nodig, kan een volgende stap zijn om daarvoor een rechtszaak te voeren.

Waar kan ik mijn e-mailadres doorgeven?

U kunt u aanmelden als gedupeerde door uw e-mailadres en het aantal cv-ketels in te vullen in het aanmeld vak (zie rechts voor desktop en boven voor tablet/mobiel). Na aanmelding ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging. Wij houden u dan op de hoogte van de actie.

Als u mensen kent die ook gedupeerd zijn, laat die dan weten dat deze actie bestaat door bijvoorbeeld de zaak te delen op social media. Hoe meer gedupeerden zich aansluiten, des te groter de kans van slagen.

Vervolg

Als zich voldoende mensen aanmelden, wordt u geïnformeerd over de volgende stappen.

Let op!

Deze internetpagina is uitsluitend samengesteld met het oog op het verzamelen van gedupeerden om uiteindelijk (financiële) compensatie te verkrijgen van de wederpartij(en). Voor informatie over het product en de eventuele veiligheidsrisico's dient u andere bronnen te raadplegen, zoals de website van de fabrikant. De actie ziet ook niet op brand- of letselschade en aanverwante klachten. Op onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Documenten

Indien beschikbaar, treft u hieronder documenten met betrekking tot de zaak. Door op 'download' te klikken, kunt u deze downloaden.

 • 20180122 Brief CS aan Nefit

  Type:
  PDF
  Download

Nefit biedt u aan om de brander of warmtewisselaar van uw cv-ketel te vervangen ofwel de gehele cv-ketel in te ruilen. U kunt gewoon op dit aanbod ingaan. Dit heeft geen invloed op uw aanmelding bij ClaimShare. Wel moet u opletten dat u geen afstand doet van uw recht om schadevergoeding te vorderen tegenover de installateur of Nefit. In de praktijk betekent dat dat u niets moet ondertekenen waar op staat dat u afstand doet of 'finale kwijting' geeft aan Nefit of uw installateur. 'Finale kwijting' houdt namelijk in dat u niets meer van elkaar te vorderen heeft, dus ook geen schadevergoeding.

U kunt uw huidige Nefit TopLine cv-ketel inruilen en een nieuwe Nefit cv-ketel kopen. U ontvangt dan een inruilbedrag van EUR 600,- of EUR 785,-, afhankelijk van welke TopLine cv-ketel u heeft. U kunt alleen gebruik maken van deze inruiloptie als u niet al eerder de brander en/of de warmtewisselaar heeft laten vervangen.

Lees hier meer informatie over bijvoorbeeld de manier waarop het inruilbedrag wordt verrekend met het aankoopbedrag van een nieuwe Nefit cv-ketel.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9-12 uur. U kunt ook onderstaand contact formulier invullen en dan nemen wij z.s.m. contact met u op!