Update: Nieuwsbrief 2 Nefit claim, Nefit - Claimshare
Terug Deel dit bericht

Update: Nieuwsbrief 2 Nefit claim

22 februari 2018

Ontwikkelingen Nefit zaak

Het complete dossier bij ClaimShare

Sinds de laatste nieuwsbrief (van 5 februari jl.) hebben we veel nieuwe updates op onze website geplaatst. Zo leest u bij ons altijd het meest recente nieuws inzake de Nefit-claim. Wij proberen voor u een volledig dossier te creëren en een duidelijk beeld te scheppen over de huidige stand van zaken. Hieronder leest u wat ons de afgelopen weken heeft bezig gehouden.

Reactie Nefit inruilaanbod

Wij hebben inmiddels een reactie van Nefit ontvangen op onze brief inzake onduidelijkheden omtrent het inruilaanbod van Nefit. De brief kunt u hier downloaden. Nefit vermeldt in haar reactie dat zij in haar verklaringen slechts een indicatie voor het uiteindelijke inruilbedrag heeft willen geven. Nog steeds vinden wij het huidige inruilaanbod van Nefit ontoereikend en is dit slechts een gedeeltelijke tegemoetkoming voor de gedupeerden. De Nefit-claim is erop gericht om (kosteloze) vervanging van de gehele ketel te verkrijgen dan wel een schadevergoeding.

Toch vergoeding arbeidsloon en voorrijkosten

Een lekkende warmtewisselaar kan worden vervangen onder de geldende garantievoorwaarden. Volgens de garantiebepalingen zouden de voorrijkosten en arbeidsloon voor rekening van de gedupeerden komen als het toestel ouder is dan 5 jaar. Deze kosten bedragen ongeveer EUR 200,-.  Nefit heeft deze regeling aangepast en heeft op haar website laten weten dat defecte warmtewisselaars binnen de garantie nu kosteloos (met terugwerkende kracht) kunnen worden vervangen. Gedupeerden die deze kosten hebben betaald krijgen deze dus terug. Eerder door Nefit verstuurde facturen voor vervanging van een defecte warmtewisselaar zullen aan de installateurs worden gecrediteerd. Vragen hierover kunt u richten tot Nefit, maar houdt ons op de hoogte als een en ander problemen geeft.

Klokkenluider

De medewerker productveiligheid die jaren geleden bij Nefit werkte en de problemen met de cv-ketels naar buiten bracht, is recentelijk veroordeeld tot betaling  van een boete van EUR 500,- voor de vernieling van een café in zijn woonplaats 2 jaar geleden. RTV Oost meldt dat dit kwam door grote psychische druk omdat er geen oor was voor zijn verhaal, noch bij Nefit zelf noch bij het ministerie. Inmiddels heeft hij zich gemeld bij het Huis voor de Klokkenluiders en krijgt hij hulp.

TNO

Nefit heeft vandaag via een persbericht laten weten opdracht te hebben gegeven aan onderzoeksorganisatie TNO om de veiligheid van de TopLine cv-ketels (2006-2009) te beoordelen. Wij merken hierbij op dat de gestelde onderzoeksvragen er niet op zijn gericht of de cv-ketel als zodanig productfouten (en dus een gebrek) vertoont of specifieke veiligheidsnormen overschrijdt. Over de onderzoeksopzet zullen wij nog overleggen met onze advocaat Mark van Kempen.

Rechtsbijstandverzekering

Wij zijn momenteel aan het inventariseren of gedupeerden een rechtsbijstandverzekering hebben. Indien dit het geval is, zouden wij graag willen weten bij welke verzekeraar u bent verzekerd. Ook dit betreft alleen een inventarisatie.  Zo kunnen wij wellicht met deze rechtsbijstandverzekeraars samenwerken om de claim op te pakken. Wij zenden u een aparte e-mail met vragen hierover. Het dus belangrijk dat uw deze vragen (in de vorm van een enquête) beantwoordt.

Heeft u nog vragen of aanvullende informatie? Laat het ons dan weten!

Met vriendelijke groet,

Team ClaimShare