Ontwikkelingen in de procedure, NUON - Claimshare
Terug Deel dit bericht

Ontwikkelingen in de procedure

8 september 2022

Op de eerstdienende dag (6 juli 2022) is Vattenfall, zoals dat officieel heet, in de procedure verschenen. 

De advocaten van Vattenfall (van het advocatenbureau Allen & Overy) hebben middels een brief naar de rechtbank verzocht om de procedure gefaseerd te behandelen. Zij zijn van mening dat allerlei voorvragen die te maken hebben met de ontvankelijkheid van de Stichting apart behandeld moeten worden en hebben, mede vanwege de complexiteit, verzocht om meer tijd.

Stichting NUON-Claim heeft daarop verweer gevoerd. En met succes. Er zijn namelijk nog steeds klanten die vandaag de dag de onterechte post nog (moeten) betalen. Een zekere spoedeisendheid is daarom van groot belang.

De rechter heeft de stellingen van de stichting gevolgd. Vattenfall moet daarom vóór 19 oktober a.s. een reactie geven op alle voorvragen die van belang zijn. Vervolgens zal volgens de huidige planning een zitting plaatsvinden op ofwel 19 ofwel 21 december a.s. Na de zitting zal een nieuw nieuwsbericht worden geplaatst.