Persbericht NUON-Claim, NUON - Claimshare
Terug Deel dit bericht

Persbericht NUON-Claim

17 juni 2020

NUON/Vattenfall factureerde duizenden bedrijven jarenlang teveel geld

NUON/Vattenfall factureerde jarenlang grootzakelijke klanten een bedrag voor een dienst die niet werd geleverd. Veel onoplettende klanten betaalden op hun factuur kosten voor de capaciteit van de aansluiting. Deze kosten worden ook al in rekening gebracht door de netbeheerder. De nieuwe stichting NUON-Claim gaat ondernemers helpen om de schade terug te vorderen. Het gaat om duizenden klanten die gemiddeld €4.200 per jaar teveel betaalden.

Voor de eeuwwisseling werd de energielevering verzorgd door het regionale energiebedrijf, dat zowel de energie leverde als het energienet onderhield. Klanten ontvingen daarom één factuur voor alle diensten. Sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2001 ontvangen klanten met een grootverbruik-aansluiting een aparte factuur voor het netbeheer en één voor de energielevering. NUON/Vattenfall brengt echter aan onoplettende klanten nog steeds een deel van de netbeheerkosten in rekening. In feite betalen deze klanten dus dubbel.

Oplettende klant

De zaak kwam aan het licht doordat een oplettende klant de kostenpost bij het bedrijf aan de kaak stelde. Zij werd van het kastje naar de muur gestuurd en schakelde een advocaat in. Deze onderzocht de zaak samen met experts en stelde NUON/Vattenfall aansprakelijk. Na een jaar steggelen kwam de energieleverancier over de brug en betaalde een vergoeding van €30.000. Ook voor een andere klant is de advocaat bezig een vergoeding voor deze kostenpost te krijgen.

Precedent

‘Het lijkt erop dat NUON precedenten wil voorkomen’, aldus Pieter Huitema van De Haan Advocaten & Notarissen, die onder meer ook de gedupeerden van de aardbevingen in Groningen bijstaat. De netbeheerder brengt kosten in rekening voor de aansluiting en het transport, de energieleverancier brengt kosten in rekening voor de hoeveelheid geleverde stroom; zo zou het moeten zijn. Dubbele kosten voor de zelfde dienst in rekening brengen is niet mogelijk.' De advocaat behartigt de belangen van de Stichting NUON-claim en gaat nu samen met deze stichting andere ondernemers collectief helpen het teveel betaalde terug te vorderen.

Stichting

Volgens ClaimShare, het platform dat de claim organiseert, gaat het om duizenden klanten die gemiddeld €4.200 per jaar teveel betaalden. ‘In Nederland zijn er zo’n 100.000 grootverbruikers van elektriciteit. Van deze markt had NUON destijds ongeveer 30% in handen. Wij vermoeden dat het om 5.000 tot 15.000 klanten gaat die de betreffende vergoeding betaalden’, aldus Dirk-Jan van den Broek van ClaimShare. Stichting NUON-Claim zal namens al deze gedupeerden de claim bij NUON/Vattenfall neerleggen. Alle grootzakelijke klanten die ooit kosten voor gecontracteerd vermogen op hun factuur hebben gehad, kunnen zich via de website nuon-claim.nl aanmelden.