Update: Rechterlijke uitspraak inzake rechtmatigheid pandrecht Promontoria, Van Lanschot - Claimshare
Terug Deel dit bericht

Update: Rechterlijke uitspraak inzake rechtmatigheid pandrecht Promontoria

14 februari 2018

In kort geding is een gedupeerde in het ongelijk gesteld in zijn eis tegen Van Lanschot. Hij was van mening dat, omdat de contractoverneming (een gedeelte van de verkoop van de leningen van Van Lanschot aan Promontoria) in een eerdere rechterlijke uitspraak nietig is bevonden door de bodemrechter, het pandrecht nooit overgegaan zou zijn. Promontoria zou dus niet het recht hebben gehad om het pandrecht in te roepen.

De rechter oordeelt echter dat het bankpandrecht met de vordering is overgegaan, omdat de cessie (het andere gedeelte van de verkoop van de leningen van Van Lanschot aan Promontoria) vooralsnog gewoon geldig is.