Van Lanschot Aanmelding geopend

F. Van Lanschot Bankiers N.V. heeft in 2015 voor circa € 400 miljoen aan kredietovereenkomsten verkocht aan een dochteronderneming van de Amerikaanse durfinvesteerder Cerberus. Na deze verkoop werden de kredietnemers geconfronteerd met een snelle uitwinning, veelal gepaard met opzeggingen en afwikkeling van de kredietrelatie. Volgens de rechter is deze contractsovername nietig. Gedupeerden kunnen zich aanmelden.

Lees verder
Claimshare vanlanschot 3

Schrijf u hier in!

 • Ico check

  Kosteloos en vrijblijvend

 • Ico check

  U blijft anoniem

 • Ico check

  Wij houden u op de hoogte

Ico question
Ico question

Updates

Proces

Hoe ziet het proces eruit?

 • Aanmelden
 • Aansprakelijk stellen
 • Procedure wordt gestart
 • Procedure loopt
 • Uitspraak

Zaak

Historie

In 2013 heeft Van Lanschot besloten om een deel van haar kredietportefeuille af te bouwen. In september 2015 heeft Van Lanschot kredietovereenkomsten vallende binnen de afdeling Bijzonder Beheer verkocht en overgedragen aan een dochteronderneming van de Amerikaanse durfinvesteerder Cerberus Capital Management, genaamd Promontoria Holding 107 B.V. Van Lanschot is de vooravond van de overdracht nog nieuwe kredietovereenkomsten aangegaan met haar klanten.

Promontoria laat de kredieten beheren door een aparte onderneming, genaamd Capita Banking and Debt Solutions (Netherlands) B.V. De (ex-)klanten van Van Lanschot werden geconfronteerd met versnelde uitwinning en werden gedwongen tot verkoop van het ter zekerheid gestelde onroerend goed, herfinanciering van het onroerend goed tegen andere condities of onmiddellijke aflossing van het krediet. Er zijn executoriale veilingen aangezegd en faillissementsaanvragen ingediend. 

Verwijten

In september 2017 heeft de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld dat Van Lanschot geen geldig beroep kon doen op het bepaalde in artikel 36 Algemene Bank Voorwaarden en daardoor de contractovername nietig is. Van Lanschot heeft beoogd om een deel van haar onderneming over te dragen aan een daartoe ongeschikte partij waardoor klanten werden benadeeld. Promontoria (en Capita) kan niet functioneren zoals een afdeling Bijzonder Beheer bij Van Lanschot functioneert, mede door het ontbreken van financiële vergunningen. Daarom had Van Lanschot in het belang van haar kredietnemers toestemming moeten vragen. Door dat na te laten is Van Lanschot een (gedeeltelijk) nietige overeenkomst aangegaan met Promontoria en heeft zij haar klanten (zeer) onzorgvuldig behandeld. Daardoor heeft Van Lanschot mogelijk onrechtmatig en in strijd met haar zorgplicht gehandeld.

Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam bevestigd dat de contractovername nietig is. Voor de zekerheid wordt bij contractovername vaak de geldvordering (het recht om het uitgeleende bedrag te ontvangen) ook overgedragen door een zogenaamde cessie. Voor de cessie is juridisch geen toestemming vereist, waardoor bij het ontbreken van toestemming in ieder geval de geldvordering is overgegaan. Van Lanschot kan echter worden verweten dat de geldvordering (überhaupt) niet overdraagbaar is aan een partij die niet dezelfde kwalificatie heeft als Van Lanschot, omdat zij geen bank is. Over de vraag of de geldvorderingen inderdaad niet geldig zijn overgedragen op deze grond, zijn er door de rechter prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld. 

Wederpartij(en)

Afhankelijk van het oordeel van de Hoge Raad kunnen zowel Van Lanschot als Promontoria als aangesproken worden. 

De schade

De schade bestaat onder andere uit de verslechterde rechtspositie waar de (ex-)klanten van Van Lanschot in zijn beland. Klanten hebben daarnaast schade geleden doordat ze kosten hebben moeten maken, ofwel in de vorm van een herfinanciering, in de vorm van advocaatkosten, ofwel omdat zij mogelijk failliet zijn gegaan. Indien het ter zekerheid gestelde onroerend goed onder druk is verkocht, kwalificeert mogelijk ook het waardeverlies van het onroerend goed als schade. 

De advocaat

De advocaat in deze zaak is mr. dr. drs. P.H.J. Körver te Den Haag. Hij staat al enige jaren gedupeerden van de contractsovername van Van Lanschot bij. Meest recent heeft hij de meervoudige kamer van de rechtbank Oost-Brabant met succes ervan overtuigd dat de contractsoverneming van Van Lanschot nietig is.

Gedupeerde?

Wie kan meedoen aan deze actie?

Alle kredietnemers waarvan de kredietovereenkomst in 2015 is overgedragen door Van Lanschot aan Promontoria kunnen zich aanmelden als gedupeerden. Ook kredietnemers die zich reeds hebben aangemeld bij een andere juridische actie in verband met deze claim, kunnen zich in dit stadium aanmelden. 

Schadecategorie

Als u gedupeerde bent, vragen wij u om aan te geven in welke schadecategorie u valt. Wij onderscheiden de volgende schadecategorieen:

Categorie 1: Onderliggende zekerheden zijn gedwongen en/of executoriaal verkocht door Promontoria
Categorie 2: Executie of gedwongen verkoop onderliggende zekerheden is aangezegd door Promontoria
Categorie 3: Pandrecht is ingeroepen door Promontoria
Categorie 4: Genoodzaakt om herfinanciering elders te sluiten (onder strengere voorwaarden)
Categorie 5: Geen van de bovenstaande categorieen maar schade geleden/kosten gemaakt

Als u in meerdere categorieen valt, geeft u dat aan door de nummers van de categorieen achter elkaar in te vullen, zonder spaties of leestekens. Bijvoorbeeld 134 betekent dat u in categorie 1, 3 en 4 valt.

Voorwaarden

Aanmelden

Het doel van deze publicatie is om te peilen of voldoende gedupeerden zich willen aansluiten bij een rechtszaak tegen de wederpartij(en). Wij noemen dat een ­voorpublicatie. Het is belangrijk dat u zich dus nu (vrijblijvend) aanmeldt als gedupeerde. U steunt daarmee de stichting. 

Aanmeldingsproces

Om u aan te melden als gedupeerde hoeft u alleen uw e-mailadres op te geven en in welke schadecategorie u valt. U kunt deze gegevens invullen in het aanmeld vak (zie rechts voor desktop en boven voor tablet/mobiel). Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om een idee te krijgen over het totaal aan vorderingen. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en u blijft anoniem.

Na aanmelding ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging. Als u mensen kent die ook gedupeerd zijn, laat die dan weten dat deze actie bestaat. Of deel de zaak op uw social media via een van de buttons in de e-mail die u ontvangt. Wij houden u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Voorwaarden

Aanmelden in dit stadium is kosteloos en vrijblijvend. Als zich voldoende gedupeerden aanmelden, kunt u zich definitief aanmelden bij de stichting en daarmee deelnemen aan de rechtszaak onder de dan te vermelden voorwaarden. U kunt dan beslissen of u daarop ingaat. Die voorwaarden kunnen eventueel inhouden dat procesfinanciers de kosten dragen en dat u een percentage van de eventuele opbrengst afstaat.

Stichting

Stichting Van Lanschot Claim

Om de betrokken belangen te bundelen en te vertegenwoordigen is de Stichting Van Lanschot Claim opgericht. Zodra zich voldoende gedupeerden hebben aangemeld, zal de stichting actief worden en zal zij de belangen van de gedupeerden actief gaan vertegenwoordigen. De stichting stuurt de advocaat aan en neemt zelfstandig alle besluiten. Eventueel kan zij de gedupeerden raadplegen. Zodra de stichting actief wordt, zal het definitieve bestuur van de stichting worden gevormd. Ook zal de raad van toezicht van ClaimShare toezicht houden op het bestuur.  

Bestuur

Zolang de stichting niet actief is, kent de stichting uitsluitend een voorlopig bestuurder.

Raad van toezicht

Zodra de stichting actief wordt, zal een raad van toezicht worden benoemd. Deze zal bestaan uit de leden van de raad van toezicht van ClaimShare. Meer informatie over de raad van toezicht van ClaimShare vindt u hier.

Documenten

Indien beschikbaar, treft u hieronder documenten met betrekking tot de zaak. Door op 'download' te klikken, kunt u deze downloaden.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9-12 uur. U kunt ook onderstaand contact formulier invullen en dan nemen wij z.s.m. contact met u op!