Van Lanschot Aanmelding geopend

F. Van Lanschot Bankiers N.V. heeft in 2015 voor circa € 400 miljoen aan kredietovereenkomsten verkocht aan een dochteronderneming van de Amerikaanse durfinvesteerder Cerberus. Na deze verkoop werden de kredietnemers geconfronteerd met een snelle uitwinning, veelal gepaard met opzeggingen en afwikkeling van de kredietrelatie. Volgens de rechter is deze contractsovername nietig. Gedupeerden kunnen zich aanmelden.

Lees verder

Schrijf u hier in!

  • Kosteloos en vrijblijvend

  • U blijft anoniem

  • Wij houden u op de hoogte

Updates

Proces

Hoe ziet het proces eruit?

  • Aanmelden
  • Aansprakelijk stellen
  • Procedure wordt gestart
  • Procedure loopt
  • Uitspraak

Zaak

Historie

In september 2015 heeft Van Lanschot kredietovereenkomsten met klanten die vielen binnen de afdeling Bijzonder Beheer verkocht en overgedragen aan een dochteronderneming van de Amerikaanse durfinvesteerder Cerberus Capital Management, genaamd Promontoria Holding 107 B.V. De (ex-)klanten werden overrompeld door de overdracht. Onder meer was Van Lanschot aan de vooravond van de overdracht nog nieuwe overeenkomsten aangegaan met klanten. Nu waren zij ineens klant van een andere partij met andere bedoelingen. In plaats van de beoogde voortzetting van de relatie, werden zij door de nieuwe eigenaar (o.a.) geconfronteerd met opzegging van de kredieten en versnelde uitwinning. Zij werden gedwongen tot verkoop van het ter zekerheid gestelde onroerend goed, herfinanciering van het onroerend goed tegen andere condities of onmiddellijke aflossing van het krediet. Er zijn executoriale veilingen aangezegd en faillissementsaanvragen ingediend. 

Verwijten

Met de overname van een (krediet)overeenkomst moeten in principe alle partijen - en dus ook de klant - instemmen. Van Lanschot en Promontoria stelden zich echter op het standpunt dat die instemming van de klant in de Algemene Bankvoorwaarden (artikel 36) was geregeld en dat daarom geen instemming van de klant behoefde te worden verzocht.

In september 2017 heeft de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld dat voor die instemming geen geldig beroep kon worden gedaan op de Algemene Bank Voorwaarden. De instemming in de Algemene Bankvoorwaarden ziet op de verkoop van een bedrijfsonderdeel. Promontoria (en Capita) kan echter niet functioneren zoals een afdeling Bijzonder Beheer bij Van Lanschot functioneert, mede door het ontbreken van financiële vergunningen. Omdat de toestemming voor de contractsoverneming ontbreekt, is deze ongeldig en hebben Van Lanschot en Promontoria jegens de klanten (zeer) onzorgvuldig gehandeld. 

Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam deze visie bevestigd. Voor de zekerheid hadden Van Lanschot en Promontoria de geldvordering ook apart overgedragen door een zogenaamde cessie. Door een cessie gaat het eigendomsrecht van de geldvordering (het recht om het uitgeleende bedrag te ontvangen) over. Met de cessie gaan ook nevenrechten mee over, zodat het lijkt op contractsovername. Voor cessie is juridisch geen toestemming vereist. Deze dubbelzinnigheid is nu voorgelegd aan de Hoge Raad. Onder meer is het de vraag of deze geldvorderingen onder deze omstandigheden (überhaupt) wel overdraagbaar waren. Daarbij speelt een rol dat de koper als niet-bank aan minder strenge regels is gebonden en minder mogelijkheden heeft, waardoor de klanten per saldo rechten en waarborgen verliezen.  

Indien de Hoge Raad oordeelt dat de overdracht ongeldig was, zullen mogelijk ook alle rechtshandelingen na de overdracht kunnen worden aangetast. (Ex-)klanten kunnen dan Van Lanschot en Promontoria aanspreken op de nadelige gevolgen die zijn hebben ondervonden als gevolg van deze (ongeldige) overdracht.

Wederpartij(en)

Afhankelijk van het oordeel van de Hoge Raad kunnen zowel Van Lanschot als Promontoria als aangesproken worden. 

De schade

De schade bestaat onder andere uit de verslechterde rechtspositie waar de (ex-)klanten van Van Lanschot in zijn beland. Klanten hebben daarnaast schade geleden doordat ze kosten hebben moeten maken, ofwel in de vorm van een herfinanciering, in de vorm van advocaatkosten, ofwel omdat zij mogelijk failliet zijn gegaan. Indien het ter zekerheid gestelde onroerend goed onder druk is verkocht, kwalificeert mogelijk ook het waardeverlies van het onroerend goed als schade. 

Gedupeerde?

Wie kan meedoen aan deze actie?

Alle kredietnemers waarvan de kredietovereenkomst in 2015 is overgedragen door Van Lanschot aan Promontoria kunnen zich aanmelden als gedupeerden. Ook kredietnemers die zich reeds hebben aangemeld bij een andere juridische actie in verband met deze claim, kunnen zich in dit stadium aanmelden. 

Schadecategorie

Als u gedupeerde bent, vragen wij u om aan te geven in welke schadecategorie u valt. Wij onderscheiden de volgende schadecategorieen:

Categorie 1: Onderliggende zekerheden zijn gedwongen en/of executoriaal verkocht door Promontoria
Categorie 2: Executie of gedwongen verkoop onderliggende zekerheden is aangezegd door Promontoria
Categorie 3: Pandrecht is ingeroepen door Promontoria
Categorie 4: Genoodzaakt om herfinanciering elders te sluiten (onder strengere voorwaarden)
Categorie 5: Geen van de bovenstaande categorieen maar schade geleden/kosten gemaakt

Als u in meerdere categorieen valt, geeft u dat aan door de nummers van de categorieen achter elkaar in te vullen, zonder spaties of leestekens. Bijvoorbeeld 134 betekent dat u in categorie 1, 3 en 4 valt.

Voorwaarden

Aanmelden

Het doel van deze publicatie is om te peilen of voldoende gedupeerden zich willen aansluiten bij een rechtszaak tegen de wederpartij(en). Wij noemen dat een ­voorpublicatie. Het is belangrijk dat u zich dus nu (vrijblijvend) aanmeldt als gedupeerde. U steunt daarmee de stichting. 

Aanmeldingsproces

Om u aan te melden als gedupeerde hoeft u alleen uw e-mailadres op te geven en in welke schadecategorie u valt. U kunt deze gegevens invullen in het aanmeld vak (zie rechts voor desktop en boven voor tablet/mobiel). Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om een idee te krijgen over het totaal aan vorderingen. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en u blijft anoniem.

Na aanmelding ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging. Als u mensen kent die ook gedupeerd zijn, laat die dan weten dat deze actie bestaat. Of deel de zaak op uw social media via een van de buttons in de e-mail die u ontvangt. Wij houden u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Voorwaarden

Aanmelden in dit stadium is kosteloos en vrijblijvend. Als zich voldoende gedupeerden aanmelden, kunt u zich definitief aanmelden bij de stichting en daarmee deelnemen aan de rechtszaak onder de dan te vermelden voorwaarden. U kunt dan beslissen of u daarop ingaat. Die voorwaarden kunnen eventueel inhouden dat procesfinanciers de kosten dragen en dat u een percentage van de eventuele opbrengst afstaat.

Stichting

Stichting Van Lanschot Claim

Om de betrokken belangen te bundelen en te vertegenwoordigen is de Stichting Van Lanschot Claim opgericht. Binnenkort zal de stichting haar activiteiten uitbereiden en de belangen van de gedupeerden juridisch gaan vertegenwoordigen. De stichting kan de gedupeerden raadplegen. Zodra de stichting actief wordt, zal het definitieve bestuur van de stichting worden gevormd. Ook zal een raad van toezicht toezicht houden op het bestuur.  

Bestuur

Bestuurder van de stichting is prof. dr. Jaap Koelewijn. Jaap Koelewijn is hoogleraar Corporate Finance aan de Universiteit Nyenrode. Sinds 2000 is hij directeur van Financieel Denkwerk, een adviesbureau dat zich concentreert op het gebied van financiering en belegging enerzijds en de daarbij behorende regelgeving en integriteits- en governancevraagstukken anderzijds. Verder adviseert hij onder meer op bestuurlijk niveau bij een aantal grote accountantskantoren, financiële instellingen, advocatenkantoren, het openbaar ministerie en toezichthouders. Daarnaast publiceert hij regelmatig, onder andere in het Financiële Dagblad en vakbladen en geeft hij presentaties.

Naast de heer Koelewijn zullen twee andere bestuurders worden benoemd.

Raad van toezicht

De leden van Raad van toezicht zullen in een later stadium worden benoemd. 

Documenten

Hieronder treft u documenten in relatie tot de zaak. Door op 'download' te klikken, kunt u deze downloaden.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9-12 uur. U kunt ook onderstaand contact formulier invullen en dan nemen wij z.s.m. contact met u op!