Deel deelnemers Stichting Collectief FGS gecompenseerd - Claimshare
Terug Deel bericht

Deel deelnemers Stichting Collectief FGS gecompenseerd

15 november 2020

Reeds eerder dit jaar berichtten wij u dat een aantal deelnemers van Stichting Collectief FGS beslag had gelegd op één van de Nederlandse tussenrekeningen van de goudmijn TransEco Minerals and Mining, gevestigd in Ghana.  

Na het gelegde beslag werd er een bodemprocedure gestart en werd door de rechter getoetst of het beslag rechtmatig was gelegd en zo ja, of de gedupeerde deelnemers (een deel van) hun inleg terug konden krijgen.

Inmiddels kunnen wij u melden dat de uitkomst van de procedure positief is en dat de deelnemers die tot beslag zijn overgegaan inmiddels zijn gecompenseerd! 

Wilt u ook samen met anderen een collectief starten, meld u zich dan hier aan.