Gold Investment In onderzoek

Honderden particulieren kochten fysiek goud met 10% korting via Gold Investment en www.goudkorting.nl. Het goud zou uiterlijk 10 maanden na aankoop worden geleverd door het Amerikaanse Ruby Creek Resources Inc. De levering is al enkele keren uitgesteld en er is een inval geweest van de FIOD bij de Nederlandse verkoper. De kopers wachten nog op hun goud en maken zich grote zorgen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een mogelijke claim.

Lees verder
Gold gold bars gold bullion 68149 1 donker  filter

Schrijf u hier in!

 • Ico check

  In onderzoek - meld u vrijblijvend aan - wij houden u op de hoogte

Ico question
Ico question

Updates

Proces

Hoe ziet het proces eruit?

 • Aanmelden
 • Aansprakelijk stellen
 • Procedure wordt gestart
 • Procedure loopt
 • Uitspraak

Zaak

Wat is er gebeurd?

Het in Nederland gevestigde Gold Investment (thans Goudtoken B.V.) en goudkorting.nl boden o.a. via hun internetpagina en brochure (hieronder te downloaden) fysiek goud te koop aan. Het goud zou volgens de brochure rechtstreeks worden afgenomen bij de goudmijn en maximaal 10 maanden na aankoop worden geleverd. Dit wordt een 'Forward Gold Sale' genoemd. De verkopers waren Ruby Creek Resources (California, USA) en Transeco Mining (London, UK). In ruil voor deze vertraagde levering werd de 10% korting op de beurskoers gegeven (London Bullion Market Associaton). De kopers konden zo het goud 'voordelig' kopen tegen uitgestelde levering.

Vanaf najaar 2018, maar misschien al eerder, stuurt Ruby Creek Resources en Transeco Mining berichten naar kopers waaruit blijkt dat zij niet aan de leveringsverplichting binnen de in het vooruitzicht gestelde termijn kunnen voldoen. Voor veel kopers is de uiterste leveringsdatum inmiddels verstreken en wachten zij nog op hun goud. Zij ontvangen via Gold Investment/Goudtoken B.V. en/of goudkorting.nl berichten uit naam van de verkoper met daarin verklaringen en nieuwe leveringstermijnen die niet worden nagekomen. Begin april heeft de FIOD een inval gedaan bij Gold Investment. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend. De kopers maken zich grote zorgen. 

Het initiatief

Op verzoek van enkele klanten  heeft er op 2 oktober jl. een bijeenkomst plaatsgevonden om te bezien of een gezamenlijke actie nuttig zou kunnen zijn. Het antwoord was bevestigend. Een kort verslag kunt u hier lezen. Een grote groep aanwezigen heeft laten weten zich te willen aansluiten bij een stichting die de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten deelnemers behartigt en hebben daarvoor een bijdrage overgemaakt. Inmiddels hebben wij samen met de initiatiefnemers Stichting Collectief Forward Gold Sale opgericht om de belangen van de deelnemers collectief te kunnen behartigen. 

De advocaten

De advocaten van het collectief zijn de heren mrs. W.J. (Wiert Jan) Berghuis en M. Ph. (Michaël) Dol van het gerenommeerde Amsterdamse advocatenkantoor Van Diepen van der Kroef. Het kantoor was onder meer als curator betrokken bij het fraudedossier Palm Invest. Beiden hebben ruime ervaring in dossiers met uiteenlopende aspecten van het strafrecht, faillissementsrecht en ondernemingsrecht tot het aansprakelijkheidsrecht.

Geïnteresseerd?

Kan ik mij aanmelden?

Als u goud heeft gekocht via een ‘Forward Gold Sale' overeenkomst bij Goldinvestment.nl (thans Goudtoken B.V.) en/of goudkorting.nl en waarvan de verkopers Ruby Creek Resources Inc en/of Transeco Mining zijn, kunt u zich aanmelden in het aanmeldvak rechts (zie boven bij mobiel). Hier zijn geen kosten aan verbonden. U wordt dan op de hoogte gehouden van algemene (nieuws)berichten.

Als u wilt deelnemen aan de Stichting Collectief Forward Gold Sale zodat uw belangen worden vertegenwoordigd, kunt u zich ook aanmelden via het aanmeldvak rechts (zie boven bij mobiel). De stichting vraagt hiervoor een financiële bijdrage. Lees hieronder verder. 

Voorwaarden

Stichting

Naar aanleiding van de bijeenkomst is de Stichting Collectief Forward Gold Sale opgericht. De bestuurders zijn allen zelf kopers van een Forward Gold Sale. Het bestuur van de stichting neemt zelfstandig alle besluiten en voert overleg met de advocaten

Wanneer u deelneemt aan de stichting krijgt u toegang tot onze portal en wordt u op de hoogte gehouden van werkzaamheden die de stichting uitvoert, zoals uit overleg met de wederpartij, het OM en de FIOD. Wanneer het tot een procedure komt kunnen alleen deelnemers via de stichting een schadevergoeding krijgen. Geïnteresseerden die zich niet hebben aangemeld als deelnemer, komen niet in aanmerking voor schadevergoeding via de stichting. Wie niet deelneemt, kan niet delen in de voordelen. 

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te kunnen nemen aan de stichting vraagt de stichting een financiële bijdrage om haar activiteiten te kunnen financieren:

 • Als u minder dan 500 gram kg goud heeft gekocht is de bijdrage €375 (inclusief btw). Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld en €125 donatie aan de stichting;
 • Vanaf 500 gram tot minder dan 1 kg is de bijdrage €500 (inclusief btw). Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld en €250 donatie aan de stichting.  
 • Vanaf 1 kg tot minder dan 2 kg is de bijdrage €750 (inclusief btw). Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld en €500 donatie aan de stichting.
 • Vanaf 2 kg of meer is de bijdrage €1.000. Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld en €750 donatie aan de stichting.

De overige voorwaarden van deelname leest u hier

Uw bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer NL44ABNA0248066404 t.n.v. Claimshare B.V. ovv van de naam van de deelnemer. Zorg er in dat geval voor dat u zich heeft aangemeld via het aanmeldvak. Om de betalingen te kunnen verwerken moeten wij uw naam kunnen afleiden uit uw e-mailadres. Als dit niet het geval is, zend ons voor de zekerheid een e-mail.

Documenten

Indien beschikbaar, treft u hieronder documenten met betrekking tot de zaak. Door op 'download' te klikken, kunt u deze downloaden.

FAQ

Een collectief is nodig om een blok te vormen en een vuist te maken. Zonder een entiteit waarin de klanten van een Forward Gold Sale zijn verenigd, zullen de betrokken partijen geen druk voelen om in overleg te treden. Het collectief kan als aanspreekpunt dienen voor de wederpartij(en) maar ook voor het Openbaar Ministerie die immers een (beperkt) bedrag heeft beslagen. Indien (bijvoorbeeld) blijkt dat er een regeling kan worden getroffen met het Openbaar Ministerie is een juridische entiteit noodzakelijk. Een bijkomend voordeel is dat (juridische) kosten kunnen worden gedeeld.

Een collectief is geen juridische figuur en kan geen juridische actie ondernemen of namens een groep spreken of zelfs een brief schrijven. Om zich te kunnen legitimeren en te kunnen corresponderen namens de groep moet er dus een juridische entiteit worden opgericht. De stichting is daarvoor het meest geëigende rechtsfiguur, onder meer omdat a) de kosten van het oprichten van een stichting laag zijn en b) alleen een stichting of vereniging een collectieve vordering kan instellen (geen andere figuur). In het bestuur van de stichting kunnen klanten van een Forward Gold Sale vrijwillig plaatsnemen, zodat de kosten beperkt blijven. 

Klanten die fysiek goud hebben gekocht via een 'Forward Gold Sale'-overeenkomst bij de verkooppunten Goldinvestment.nl (thans Goudtoken B.V.)  en/of  goudkorting.nl kunnen zich aanmelden. De overeenkomsten zijn aangegaan met de mijnexploiterende (buitenlandse) partijen Ruby Creek Rescouces Inc en/of Transeco Mining. 

U kunt zich aanmelden via het aanmeldvak rechts (boven op mobiel). U wordt op de hoogte gehouden van algemene (nieuws)berichten. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Als u wil dat de stichting uw belangen behartigt, dan kunt u deelnemen.

Aanmelden via het aanmeldvak betekent dat u alleen op de hoogte wordt gehouden van algemene nieuwsberichten. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Met 'deelnemen' bedoelen wij dat u deelneemt aan de stichting.

U kunt deelnemen aan de stichting door een financiële bijdrage te storten. U accepteert daarmee ook de voorwaarden van deelname

 • Als u minder dan 500 gram kg goud heeft gekocht is de bijdrage €375 (inclusief btw). Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld en €125 donatie aan de stichting;
 • Vanaf 500 gram tot minder dan 1 kg is de bijdrage €500 (inclusief btw). Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld en €250 donatie aan de stichting.   
 • Vanaf 1 kg tot minder dan 2 kg is de bijdrage €750 (inclusief btw). Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld en €500 donatie aan de stichting. 
 • Vanaf 2 kg of meer is de bijdrage €1.000. Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld en €750 donatie aan de stichting.

U kunt de bijdrage storten naar: 

NL44ABNA0248066404 t.n.v. ClaimShare B.V. ovv van de naam van de deelnemer.

Zorg er in dat geval voor dat u zich heeft aangemeld via het aanmeldvak. Om de betalingen te kunnen verwerken moeten wij uw naam kunnen afleiden uit uw e-mailadres. Als dit niet het geval is, zend ons voor de zekerheid een e-mail.

Klanten die zich inschrijven als deelnemer krijgen een login code bij ClaimShare. Daarmee krijgen deelnemers toegang tot de specifieke informatie die wordt verkregen door de werkzaamheden die de stichting uitvoert, zoals uit overleg met de wederpartij, het OM en de FIOD. 

Als de stichting besluit om een juridische procedure te starten kunnen daarnaast alleen deelnemers via de stichting een schadevergoeding krijgen. Geïnteresseerden die zich niet hebben aangemeld als deelnemer, komen niet in aanmerking voor schadevergoeding via de stichting. Wie niet deelneemt, kan niet delen in de voordelen. 

De belangrijkste voorwaarden van deelname zijn dat u klant bent, de gevraagde bijdrage(n) heeft voldaan en dat u de gedeelde informatie niet met derden deelt. Een sheet met daarop de voorwaarden van deelname kunt u hier downloaden. 

Het eerste doel van de actie is om belangen van de deelnemers te behartigen. Levering van het goud blijft vooralsnog het eerste hoofddoel. Lukt dat niet dan kan de stichting een of meerdere juridische procedures starten.

De donatie aan de stichting wordt aangewend om eerste stappen te ondernemen jegens de betrokken partijen en om de verschillende rollen van alle partijen (inclusief de banken) inzichtelijk te maken. Levering van het goud blijft vooralsnog het eerste hoofddoel. Lukt dat niet dan kan de stichting besluiten om juridische procedures te starten. Daarvoor zal vermoedelijk het bestuur van de stichting een nieuwe bijdrage vragen, het bestuur bepaalt de hoogte hiervan. U bent overigens niet verplicht om die bijdrage te voldoen.

Een stichting heeft geen leden, dus als u deelneemt aan de stichting zit u niet vast aan een lidmaatschap. De stichting kan haar werk verrichten door de donaties van deelnemers. U kunt altijd besluiten om niet (meer) te doneren. 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9-12 uur. U kunt ook onderstaand contact formulier invullen en dan nemen wij z.s.m. contact met u op!