25 jaar collectieve rechtszaken in Nederland - Claimshare
Terug Deel bericht

25 jaar collectieve rechtszaken in Nederland

1 juli 2019

In 1994 werden de regels voor het voeren van collectieve rechtszaken (in jargon de 'collectieve actie') in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Het begon destijds met de regeling voor verenigingen en stichtingen om aan de rechter een verklaring voor recht te vragen. Nu, 25 jaar later, is dit rechtsgebied nog volop in ontwikkeling, bijvoorbeeld de invoering van de nieuwe Claimcode en recent de mogelijkheid om collectief schadevergoeding te vorderen bij de rechter. 

Het werd tijd om hier bij stil te staan. Afgelopen vrijdag vond er daarom een congres plaats in het mooie Paushuize gebouw te Utrecht, georganiseerd en mogelijk gemaakt door de Universiteit van Utrecht (UCALL) en de Stichting Onderzoek & Ondersteuning Collectieve Acties (OCA). Er waren 7 sprekers aanwezig die allen een andere invalshoek hebben belicht. Er waren ook buitenlandse sprekers aanwezig die hun licht lieten schijnen over internationale ontwikkelingen. 

Tijdens het congres zijn onder meer besproken, het ondernemerschap rondom collectieve rechtszaken en verdiensten van de betrokkenen daarbij, enkele vraagstukken omtrent de nieuwe wet en de rol en de opkomst van de (buitenlandse) procesfinanciers.In de middag was er onder meer aandacht voor de ontwikkelingen in Frankrijk en Duitsland. Ook werden de kansen voor 'legaltech' platforms in  verband met collectieve acties belicht. 

Er was algemene consensus dat in de afgelopen 25 jaar belangrijke resultaten zijn geboekt in verschillende collectieve rechtszaken. De nieuwe wet die straks collectieve schadevergoeding mogelijk maakt, roept bij sommigen vragen op, maar is tevens een onderdeel van de internationale trend om groepen gemakkelijker in staat te stellen om compensatie te krijgen. 

Wilt u meer weten over (het voeren van) collectieve acties? Neem dan contact met ons op of check onze FAQ