Bouwfonds - Claimshare

Bereken rendement

Hieronder ziet u twee schuiven. De bovenste geeft het aantal certificaten weer dat mogelijk wordt aangemeld. De onderste geeft het percentage weer van de begrote schade ad EUR 5.500 per certificaat dat mogelijk wordt uitgekeerd. Door de schuiven te bewegen over de horizontale lijn kunt u zien welk financieel voordeel u kunt behalen bij een eventuele schade-uitkering.

Let op! Deze rendementsberekening is gebaseerd op de volgende aannames:

  • dat zich tenminste het minimum aantal gedupeerden heeft aangemeld;
  • dat de zaak een financieel voordeel oplevert;
  • dat het aanvankelijk begrote budget voor de rechtbankprocedure is voldoende gebleken: er is dus géén beroep gedaan op extra financiering of hoger beroep financiering.

Hoeveel wilt u investeren?

Uw inschatting van het aantal certificaten (links min, rechts max):

150 5.421

Uw inschatting van het uitkeringspercentage (links min, rechts max):

0% 100%
%
  • Uw investering

    € 250,-

  • Uw rendement

  • Uw totaal bedrag

Investeren