Bouwfonds

De certificaten in het Bouwfonds Office Value Fund N.V. werden in 2005 en 2006 verkocht als ‘laag risico’. Daarna is de waarde niettemin grotendeels verdampt. Doordat met geleend geld werd belegd, zorgde 1 euro waardedaling van het vastgoed voor 3 euro waardedaling van het certificaat. Daarmee is de belegging als ‘zeer risicovol’ te bestempelen. Voor dat risico is destijds niet gewaarschuwd door Bouwfonds. Lees meer en meld u vrijblijvend aan.

Bereken rendement Lees verder

Investeringspropositie

€ 124.200,-

Financieringsbehoefte

100

€ 124.200,- reeds toegezegd

Bent u een gedupeerde?

Zaak

Historie

In 2005 en 2006 werden certificaten in het Bouwfonds Office Value Fund N.V. uitgegeven tegen waarden van respectievelijk €10.000 en €11.000 per certificaat, in totaal voor ongeveer €57 miljoen. Zowel in het reclamemateriaal als in het prospectus heeft Bouwfonds de indruk gewekt dat het om een solide belegging ging met een laag risico profiel. In 2015 was het fonds technisch failliet, hoewel de waarde van het vastgoed slechts met 1/3 was gedaald. Geplande verkoop van het vastgoed kon niet plaatsvinden en certificaathouders bleven vastzitten in een sterk verlieslatende belegging.

In 2016 is een nieuwe beheerder benoemd. Om aan een faillissement te ontkomen is deze – geholpen door een afboeking door de hypotheekbank ter grootte van naar onze schatting €25.000.000 – erin geslaagd een noodfinanciering aan te trekken en heeft onderdelen van het vastgoed verkocht. In januari 2018 berichtte de (nieuwe) beheerder dat de herstructurering is voltooid, de hefboom kan worden verwijderd en dat er uitzicht is op liquidatie van het fonds en dus een uitkering aan certificaathouders. Er resteert voor de certificaathouders een gezamenlijk verlies ter grootte van ruim €30.000.000.

Verwijten

Met name heeft Bouwfonds nagelaten om bij de uitgifte nadrukkelijk te wijzen op het risico dat het fonds doordat het grotendeels belegde met geleend geld een hefboom hanteerde die het risicoprofiel bijna verdriedubbelde ten opzichte van een niet gefinancierde vastgoedbelegging. Deze hefboom hield in dat bij een waardedaling van het vastgoed van 30-40% de gehele inleg verloren zou zijn en het fonds failliet zou zijn. Dat is een specifiek risico waarvoor naar de mening van de advocaat afzonderlijk gewaarschuwd diende te worden. Daarbij komt dat het voor certificaathouders niet mogelijk was hun certificaten te verkopen, omdat de beheerder te weinig liquiditeiten heeft aangehouden om de inkoop mogelijk te maken. Daardoor waren certificaathouders niet in de gelegenheid hun verlies te beperken. Ondanks het negatieve verloop is er wel voor ruim €9,2 miljoen aan fees uitgekeerd.

Onderaan deze pagina bij de 'documenten' kunt u de integrale concept-dagvaarding inzien.

De schade

De schade die voor toewijzing in aanmerking komt bedraagt in beginsel het gehele verlies. Uitgaande van de door de beheerder geïndiceerde (papieren) restwaarde ad €4.800 is het verlies gemiddeld tenminste €5.500 per certificaat. Mocht de rechter oordelen dat u het risico op enige waardedaling heeft geaccepteerd dan wordt de schadevergoeding lager. 

Wederpartij(en)

Verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het reclamemateriaal was Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. (thans Bouwfonds Fund Management B.V.), een 100% dochter van Bouwfonds Investement Management B.V.

De advocaat

De advocaat in deze zaak is mr. A.H. Beekhuizen. Mr. Beekhuizen is ruim 20 jaar advocaat. Hij heeft een grote staat van dienst op het gebied van procederen over complexe beleggingsgeschillen en is huisadvocaat van diverse effectenbanken en beleggingsondernemingen.

Investeren

Procesfinancieren

U kunt investeren in deze zaak door het proces te financieren. Als de zaak succes heeft, deelt u mee in de opbrengst. U kunt dat doen door op deze pagina op de rode knop met 'investeren' te klikken. U doorloopt vervolgens een kort investeringsproces. U kunt investeren vanaf EUR 250,- .

Let op: inmiddels is deze zaak voor 100% gefinancierd. U kunt daarom in deze zaak niet meer inleggen. Bent u geïnteresseerd in toekomstige financieringen, meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief onderaan deze pagina. 

Gebundelde schade

In de rechtszaak kan uitsluitend schade worden gevorderd voor certificaathouders die hun certificaten hebben aangemeld bij ClaimShare. Totaal staan 5421 certificaten uit. Als alle certificaathouders zich aanmelden dan is de totale maximale schade ongeveer €30 miljoen. In de praktijk is het lastig alle certificaathouders te achterhalen. De totale claim zal daardoor naar het zich laat aanzien een stuk lager zijn. De claim gaat van start als minimaal 150 certificaten deelnemen aan de actie. U kunt hierboven uitrekenen welk rendement u in dat geval kunt maken.

Proceskostenbegroting

Voor de totale proceskosten is een begroting opgesteld. Het bedrag van deze begroting is het totale bedrag waarvoor op deze pagina financiering wordt gevraagd. De begroting is voor één juridische instantie. Dat betekent dat extra financiering en hoger beroep financiering niet zijn meebegroot. In die gevallen zullen nieuwe financieringsronden plaatsvinden.

Het begrote bedrag voor deze procedure bedraagt EUR 124.200 (inclusief BTW). Een specificatie van de begroting vindt u in de financieringsvoorwaarden. 

Let op: inmiddels is deze zaak voor 100% gefinancierd. U kunt daarom in deze zaak niet meer inleggen. Bent u geïnteresseerd in toekomstige financieringen, meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief onderaan deze pagina.

Opbrengstverdeling

Als een (schade)vergoeding wordt betaald of ander voordeel wordt behaald, wordt van de opbrengst eerst uw inleg terugbetaald. Het restant wordt verdeeld conform de verdeling uit de taartdiagram. U kunt hier uw mogelijke rendement berekenen. 

Als de zaak in hoger beroep gaat, vindt een nieuwe financieringsronde plaats. Door de aanvullende financiering, staan de gedupeerden in dat geval 10% extra van de opbrengst (totaal 35%) af ten behoeve van de procesfinanciers. Doorgaans gaat een zaak in hoger beroep als deze in eerste instantie door de stichting is gewonnen. Het positieve vonnis zal bij deze extra financieringsronde een steuntje in de rug zijn.

Stichting

Stichting Bouwfonds Claim

Om de betrokken belangen te bundelen en te vertegenwoordigen is de Stichting Bouwfonds Claim opgericht. De stichting stuurt de advocaat aan en neemt zelfstandig alle besluiten. Eventueel kan zij de certificaathouders raadplegen. Zodra de procedure start, zal het bestuur van de stichting worden uitgebreid. De stichting zal zoveel mogelijk (waar relevant en doelmatig) de Claimcode 2012 naleven. U kunt de Claimcode onder het tabje 'Documenten' downloaden. Eventueel zal een raad van toezicht worden ingesteld. 

Bestuur

Dhr Frank van Ammers - voorzitter
Frank van Ammers heeft een handelsbedrijf in vlees en vleeswaren. Hij is initiatiefnemer van de Stichting Bouwfonds Claim.

Dhr Ad Boelaars - penningmeester
Ad Boelaars, inmiddels met pensioen, is registeraccountant en werkte onder meer ca 30 jaar (waaronder 14 jaar in het buitenland) in de financiële sector in diverse functies, waaronder als credit controller en risk manager.

Dhr Edward Wassink - jurist, secretaris
Edward Wassink is jurist en was jarenlang werkzaam in de financiële sector in diverse functies. 

Het bestuur werkt onbezoldigd. 

Raad van Toezicht

Dhr Henk Treure - voorzitter
Henk Treure is fiscaal jurist en als partner verbonden aan een accountants & advieskantoor.

Dhr Henk Vermande - lid
Henk Vermande is bouwkundig ingenieur, werkt als adviseur bouwregelgeving en Europees onderzoek in de bouw en is onder meer bestuurslid van Platform Drijvend Bouwen.

Voor het derde lid bestaat op dit moment een vacature. De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd.

Risico's

Slagingskans en risico's

Op basis van de eerste analyse van de zaak en uit een keuze tussen 'redelijk', 'goed' en 'uitstekend', acht de behandelend advocaat de proceskansen in deze zaak 'goed'. 

De uitkomst van een rechtzaak is per echter definitie moeilijk te voorspellen. Daarbij moet u zich realiseren dat als de zaak verloren gaat of om een andere reden niets oplevert, u uw volledige inleg kwijt bent. Daarnaast loopt de risico's die gepaard gaan met extra financiering en hoger beroep financiering. In het algemeen is het karakter van deze investering is dus onvoorspelbaar en het risico is groot. 

Zaakspecifieke risico's kunnen uit strategisch oogpunt niet worden vermeld. U moet dus zelf uw eigen onderzoek doen en dient uw investeringsbeslissing te baseren op uw eigen afwegingen. Enkele belangrijke documenten kunt u hieronder downloaden onder het kopje 'documenten'. De informatie op deze website vormt geen beleggingsadvies of aanbeveling.

Documenten

Hieronder treft u documenten in relatie tot de zaak. Door op 'download' te klikken, kunt u deze downloaden.

 • Statuten Stichting

  Type:
  PDF
  Download
 • Claimcode

  Type:
  PDF
  Download
 • Concept dagvaarding

  Type:
  PDF
  Download
 • Verantwoordingsdocument

  Type:
  PDF
  Download
 • Betekende dagvaarding

  Type:
  PDF
  Download
 • Verantwoordingsdocument 2021

  Type:
  PDF
  Download
 • Bestuursverslag 2021

  Type:
  PDF
  Download
 • Verslag Raad van Toezicht 2020-2021

  Type:
  PDF
  Download
 • Verantwoordingsdocument 2022

  Type:
  PDF
  Download
 • Bestuursverslag 2022

  Type:
  PDF
  Download
 • Verslag Raad van Toezicht 2022

  Type:
  PDF
  Download

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9-12 uur. U kunt ook onderstaand contact formulier invullen en dan nemen wij z.s.m. contact met u op!