Persbericht: Klanten Van Lanschot opnieuw overgedragen, Van Lanschot - Claimshare
Terug Deel dit bericht

Persbericht: Klanten Van Lanschot opnieuw overgedragen

23 oktober 2019

Promontoria, dochter van de Amerikaanse durfinvesteerder Cerberus, heeft tenminste een deel van de vorderingen die zij in 2015 voor €260 miljoen had gekocht van Van Lanschot alweer doorverkocht. Dat meldt het claimplatform ClaimShare, waarop verschillende (ex-)klanten zich hebben verenigd. De nieuwe eigenaar is de onbekende Duitse vennootschap genaamd ‘Ortolan Nederland Credit Oplossingen GmbH’. 

Meerdere klanten ontvingen afgelopen vrijdag een brief dat hun kredieten per 10 oktober 2019 zijn overgedragen. Voor hen komt dit nieuws als zeer verassend. Er lopen nog verschillende procedures over de juridische geldigheid van de eerdere overdracht door Van Lanschot aan Promontoria. Deze nieuwe overdracht maakt de verwarring onder de klanten alleen maar groter.

Geen toestemming

Na de overdracht in 2015 door Van Lanschot werden klanten geconfronteerd met een keiharde opstelling van Promontoria, die zijn zinnen vooral op afwikkeling van de kredieten had gezet. Dit tot woede van de klanten, die doorlopende kredietovereenkomsten hadden en waarvan een deel door de financiële crisis in problemen was gekomen. Meerdere klanten voelden zich benadeeld en stapten naar de rechter. De vraag was onder meer of de klanten zonder hun expliciete toestemming hadden mogen worden overgedragen aan een opkoper zonder bankvergunning. De rechtbank oordeelde al in 2017 dat dit niet was toegestaan.

Hoge Raad

Niettemin bleef Van Lanschot zich op het standpunt stellen dat de overdracht geldig was. Zij beriep zich onder meer op het feit dat in ieder geval de kredietvordering wel geldig was overgedragen. Daarvoor zou juridisch geen toestemming nodig zijn. Maar ook daarbij plaatst de rechtbank inmiddels grote vraagtekens. Promontoria is geen vergunninghoudende bank en is daardoor niet aan de bijzondere zorgplicht en andere bancaire verplichtingen gebonden. Daardoor was de mogelijkheid tot voortzetting van het krediet beperkt en kwamen een aantal juridische rechten van klanten ineens te vervallen. De rechtbank kan daarvoor geen rechtvaardiging vinden en trekt de hele overdracht in twijfel. Op dit moment buigt de Hoge Raad zich op de verzoek van de rechtbank over deze vraag.

Vacuüm

De harde opstelling van Promontoria ten opzichte van klanten maakt het juridische vacuüm pijnlijk zichtbaar. Onder meer uit klantervaringen die door de Stichting Van Lanschot Claim aan de Hoge Raad zijn overhandigd, blijkt dat Promontoria met Van Lanschot gemaakte afspraken ontkende, rentetarieven verdubbelde en onder dreiging van executiemaatregelen en faillissement aanstuurde op het beëindigen van het krediet. Een aantal van deze klanten kampt daardoor met grote financiële problemen. Er lopen diverse juridische procedures waarvan een aantal zijn stopgezet in afwachting van het oordeel van de Hoge Raad.

‘Frisse blik’

Ondanks deze onzekerheid worden de klanten nu opnieuw overgedragen. In de brief aan de klanten staat dat de nieuwe eigenaar graag met de klanten wil kennismaken. Tijdens deze kennismaking kan volgens de nieuwe eigenaar ‘met een frisse blik’ worden gesproken over een ‘commerciële oplossing voor de afwikkeling van het Krediet’. Het is de vraag of de klanten even enthousiast zullen reageren. Evenals Promontoria is Ortolan niet te vinden in de registers van de DNB.

Terugdraaien

Promontoria lijkt door deze transactie het boek te willen sluiten. Het is maar de vraag of zij daarin is geslaagd. Als de Hoge Raad oordeelt dat de eerdere overdracht ongeldig is, zullen mogelijk alle daarop voortbouwende transacties met Promontoria opnieuw worden bezien. Daaronder vallen alle transacties door Promontoria met klanten. Ook bestaat de kans dat de transactie met Ortolan moet worden teruggedraaid. Het is de vraag hoe lang de AFM en DNB aan de zijlijn blijven toekijken. Naast de onduidelijkheid omtrent de status van de kredieten en de gevolgen, zal het oordeel van de Hoge Raad vermoedelijk ook een opmaat zijn voor schadevergoedingsprocedures.

Over ons

ClaimShare is een online platform dat het gedupeerden/benadeelden gemakkelijk maakt om gezamenlijk een rechtszaak te starten. Samen een rechtszaak voeren is beter, gemakkelijker en goedkoper dan individueel.