Procedure Stichting NUON-Claim; zittingsdatum bekend, NUON - Claimshare
Terug Deel dit bericht

Procedure Stichting NUON-Claim; zittingsdatum bekend

3 november 2022

Zoals wij eerder schreven heeft Vattenfall de gelegenheid gekregen om uiterlijk 19 oktober jl. schriftelijk te reageren op de ontvankelijkheidsvragen (voorvragen), dat wil zeggen: of de Stichting volgens Vattenfall  door de rechtbank moet worden ontvangen in haar eisen. 

Deze reactie is inmiddels in de vorm van - zoals dat heet - een Conclusie van Antwoord ontvangen. Kort gezegd meent Vattenfall dat de collectieve procedure in dit geval een onjuist middel is, dat de stichting ongeschikt is en dat de kW-vergoeding helemaal niet ongunstig is.

Definitieve zittingsdatum en uitnodiging

De volgende stap is dat de reactie van Vattenfall zal worden besproken tijdens een mondelinge behandeling op de rechtbank in Amsterdam. De definitieve datum daarvoor is inmiddels bekend: 

De zitting zal plaatsvinden op maandag 19 december om 13.30 uur 2022 in de Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 280 te Amsterdam.

Tijdens de zitting - waarbij beide partijen aanwezig zullen zijn - krijgen (de advocaten van) partijen de gelegenheid om hun stellingen toe te lichten. 

De rechtbank zal, na behandeling van de ontvankelijkheidsvragen, een datum bepalen waarop een vonnis zal worden gewezen. Daarin zal de rechtbank bepalen of het geschil collectief kan worden behandeld en, zo ja, wat de voortgang van de procedure zal zijn.

Wij moedigen gedupeerden graag aan om te komen, zodat u ziet en hoort wat er tijdens deze zitting naar voren wordt gebracht. Bovendien toont u daarmee  dat u zich vertegenwoordigd weet door de Stichting. U kunt zich aanmelden via nuon@claimshare.com. Degenen die zich hebben aangemeld ontvangen via de mail nadere informatie over de gang van zaken tijdens deze zitting.

Q&A

Als u onverhoopt niet bij de zitting aanwezig kunt zijn, maar wel wilt weten hoe de zitting is verlopen, doen de advocaten en het bestuur live verslag tijdens een bijeenkomst - Q&A (question and answer) genoemd- die na de zitting zal worden georganiseerd. Gedupeerden kunnen tijdens deze Q&A vragen stellen over de zitting, maar ook bijvoorbeeld over de vervolgstappen. We zullen u hierover later informeren. Op enig moment in het vervolg van de procedure zal de Stichting het draagvlak willen peilen bij het nemen van bepaalde besluiten. Tijdens de Q&A zal ook aandacht worden besteed aan een te vormen klankbordgroep.