Bouwfonds Procedure loopt

De certificaten in het Bouwfonds Office Value Fund N.V. werden in 2005 en 2006 verkocht als ‘laag risico’. Daarna is de waarde niettemin grotendeels verdampt. Doordat met geleend geld werd belegd, zorgde 1 euro waardedaling van het vastgoed voor 3 euro waardedaling van het certificaat. Daarmee is de belegging als ‘zeer risicovol’ te bestempelen. Voor dat risico is destijds niet gewaarschuwd door Bouwfonds. Lees meer en meld u vrijblijvend aan.

Lees verder

Schrijf je hier in!

 • No cure no pay

 • Alles wordt geregeld

 • Kostenafdracht 25-35%

Wilt u investeren in de zaak?

Updates

Proces

Hoe ziet het proces eruit?

 • Aanmelden
 • Aansprakelijk stellen
 • Procedure wordt gestart
 • Procedure loopt
 • Uitspraak

Zaak

Historie

In 2005 en 2006 werden certificaten in het Bouwfonds Office Value Fund N.V. uitgegeven tegen waarden van respectievelijk €10.000 en €11.000 per certificaat, in totaal voor ongeveer €57 miljoen. Zowel in het reclamemateriaal als in het prospectus heeft Bouwfonds de indruk gewekt dat het om een solide belegging ging met een laag risico profiel. In 2015 was het fonds technisch failliet, hoewel de waarde van het vastgoed slechts met 1/3 was gedaald. Geplande verkoop van het vastgoed kon niet plaatsvinden en certificaathouders bleven vastzitten in een sterk verlieslatende belegging.

In 2016 is een nieuwe beheerder benoemd. Om aan een faillissement te ontkomen is deze – geholpen door een afboeking door de hypotheekbank ter grootte van naar onze schatting €25.000.000 – erin geslaagd een noodfinanciering aan te trekken en heeft onderdelen van het vastgoed verkocht. In januari 2018 berichtte de (nieuwe) beheerder dat de herstructurering is voltooid, de hefboom kan worden verwijderd en dat er uitzicht is op liquidatie van het fonds en dus een uitkering aan certificaathouders. Er resteert voor de certificaathouders een gezamenlijk verlies ter grootte van ruim €30.000.000.

Verwijten

Met name heeft Bouwfonds nagelaten om bij de uitgifte nadrukkelijk te wijzen op het risico dat het fonds doordat het grotendeels belegde met geleend geld een hefboom hanteerde die het risicoprofiel bijna verdriedubbelde ten opzichte van een niet gefinancierde vastgoedbelegging. Deze hefboom hield in dat bij een waardedaling van het vastgoed van 30-40% de gehele inleg verloren zou zijn en het fonds failliet zou zijn. Dat is een specifiek risico waarvoor naar de mening van de advocaat afzonderlijk gewaarschuwd diende te worden. Daarbij komt dat het voor certificaathouders niet mogelijk was hun certificaten te verkopen, omdat de beheerder te weinig liquiditeiten heeft aangehouden om de inkoop mogelijk te maken. Daardoor waren certificaathouders niet in de gelegenheid hun verlies te beperken. Ondanks het negatieve verloop is er wel voor ruim €9,2 miljoen aan fees uitgekeerd.

Onderaan deze pagina bij de 'documenten' kunt u de integrale conceptdagvaarding inzien.

Wederpartij(en)

Verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het reclamemateriaal was Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. (thans Bouwfonds Fund Management B.V.), een 100% dochter van Bouwfonds Investement Management B.V.

De schade

De schade die voor toewijzing in aanmerking komt bedraagt in beginsel het gehele verlies. Uitgaande van de door de beheerder geïndiceerde (papieren) restwaarde ad €4.800 is het verlies gemiddeld tenminste €5.500 per certificaat. Mocht de rechter oordelen dat u het risico op enige waardedaling heeft geaccepteerd dan wordt de schadevergoeding lager. 

De advocaat

De advocaat in deze zaak is mr. A.H. Beekhuizen. Beekhuizen is ruim 20 jaar advocaat. Hij heeft een grote staat van dienst op het gebied van procederen over complexe beleggingsgeschillen en is huisadvocaat van diverse effectenbanken en beleggingsondernemingen.

Gedupeerde?

Wie kan meedoen aan deze actie?

Alle certificaathouders in het Bouwfonds Office Value Fund N.V. (thans: Office Value Fund N.V.) kunnen zich aanmelden als deelnemer, mits zij zich niet reeds hebben aangemeld bij een andere juridische actie in verband met deze claim. Voor zover wij weten, is er geen andere actie gaande.

Voorwaarden

Aanmelden

Certificaathouders kunnen deelnemen door zich op deze pagina in te schrijven (zie rechts voor desktop en boven voor tablet/mobiel). 

Aanmeldingsproces

Na de aanmelding als gedupeerde ontvangt u van ons een email met daarin een link waarmee u toegang krijgt tot de portal. Daarin kunt u uw aanmelding eenvoudig online voltooien. U hoeft alleen alleen enkele persoonsgegevens door te geven en een bewijs dat u certificaathouder bent en welk aantal certificaten u bezit. Dat kan bijvoorbeeld door een recent afschrift van uw depotbank (dat zal in veel gevallen ABN Amro Bank zijn) te uploaden (scan of foto). Vervolgens dient u akkoord te gaan met een korte deelnemersovereenkomst. Na verzending van uw aanmelding verifiëren wij of alle gegevens zijn verstrekt en wij zullen u berichten als er iets ontbreekt. Daarna hoeft u voorlopig niets meer te doen.

Let op! De stichting kan uitsluitend schade vorderen voor certificaathouders die het aanmeldingsproces (tijdig) hebben voltooid. Doe het daarom meteen en in ieder geval voor 15 maart a.s.!

Voorwaarden

Indien u het bovenstaande proces voltooit, kunt u deelnemen. De belangrijkste voorwaarden voor deelname zijn:

 • U neemt kosteloos deel aan de procedure
 • de stichting zal uw belangen (uitsluitend waar het gaat om schadevergoeding) exclusief behartigen;
 • U staat 25% van uw netto schadevergoeding (na kosten) af als de zaak in eerste aanleg eindigt en 35% als de zaak in hoger beroep gaat (no cure no pay).

De voorwaarden zijn vervat in een deelnemersovereenkomst waarmee u in het aanmeldingsproces akkoord dient te gaan. Als u zich niet aanmeldt, kunt u niet meedoen aan de rechtszaak en kunt u daaruit geen schadevergoeding ontvangen. U kunt dan wel zelf een rechtszaak starten.

Verdelingstabel

Om de proceskosten te dekken hebben procesfinanciers een bedrag ad €124.200 bijeengebracht. Dit bedrag is begroot om de proceskosten van de eerste instantie te dekken. Indien deze instantie leidt tot een uitkering, wordt de netto opbrengst (na kosten) verdeeld zoals opgenomen in de taartdiagram.

Indien de zaak in hoger beroep gaat, zal een nieuwe financieringsronde plaatsvinden. In dat geval zal maximaal 10% extra worden afgestaan ten behoeve van de procesfinanciers die deze instantie financieren. U staat in dat geval dus 35% af in plaats van 25%.  

Stichting

Stichting Bouwfondsclaim

Om de betrokken belangen te bundelen en te vertegenwoordigen is de Stichting Bouwfonds Claim opgericht. Het bestuur wordt in principe gevormd door certificaathouders. Het bestuur stuurt de advocaat aan en neemt zelfstandig alle besluiten. Eventueel kan zij de gedupeerden raadplegen. De stichting zal zoveel mogelijk (waar relevant en doelmatig) de Claimcode 2012 naleven. U kunt de Claimcode onder het tabje 'Documenten' downloaden. 

Bestuur

Dhr Frank van Ammers - voorzitter
Frank van Ammers heeft een handelsbedrijf in vlees en vleeswaren. Hij is initiatiefnemer van de Stichting Bouwfonds Claim.

Dhr Ad Boelaars - penningmeester 
Ad Boelaars, inmiddels met pensioen, is registeraccountant en werkte onder meer ca 30 jaar (waaronder 14 jaar in het buitenland) in de financiële sector in diverse functies, waaronder als credit controller en risk manager.

Dhr Edward Wassink - jurist, secretaris
Edward Wassink is jurist en was jarenlang werkzaam in de financiële sector in diverse functies. 

Het bestuur werkt onbezoldigd. 

Raad van Toezicht

Dhr Henk Treure - voorzitter
Henk Treure is fiscaal jurist en als partner verbonden aan een accountants & advieskantoor.

Dhr Henk Vermande - lid

Henk Vermande is bouwkundig ingenieur, werkt als adviseur bouwregelgeving en Europees onderzoek in de bouw en is onder meer bestuurslid van Platform Drijvend Bouwen.

Voor het derde lid bestaat op dit moment een vacature. De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd.

ClaimShare

ClaimShare ondersteunt de stichting door o.a. deze website te faciliteren, de gedupeerden administratie te voeren, de financiële administratie te voeren en haar bij te staan bij het compliant zijn met wet- en regelgeving. 

Documenten

Hieronder treft u documenten in relatie tot de zaak. Door op 'download' te klikken, kunt u deze downloaden.

 • Statuten Stichting

  Type:
  PDF
  Download
 • Claimcode

  Type:
  PDF
  Download
 • Concept dagvaarding

  Type:
  PDF
  Download
 • Verantwoordingsdocument

  Type:
  PDF
  Download
 • Betekende dagvaarding

  Type:
  PDF
  Download
 • Verantwoordingsdocument 2021

  Type:
  PDF
  Download
 • Bestuursverslag 2021

  Type:
  PDF
  Download
 • Verslag Raad van Toezicht 2020-2021

  Type:
  PDF
  Download
 • Verantwoordingsdocument 2022

  Type:
  PDF
  Download
 • Bestuursverslag 2022

  Type:
  PDF
  Download
 • Verslag Raad van Toezicht 2022

  Type:
  PDF
  Download

U kunt deelnemen als u eigenaar bent van certificaten in het Bouwfonds Office Value Fund N.V. De naam is inmiddels gewijzigd in het Office Value Fund N.V.

U kunt deelnemen door op deze pagina uw e-mailadres en het aantal certificaten dat u heeft in het aanmeldformulier (zie rechts voor desktop en boven voor mobiel) in te vullen. U ontvangt dan van ons een e-mail ter bevestiging met een link naar onze portal waar u uw aanmelding voor deelname eenvoudig online kunt voltooien. 

Tip: zorg dat u een scan of foto van een recent afschrift van uw depotbank (dat zal in veel gevallen ABN Amro Bank zijn) onder handbereik heeft, dan heeft u het proces in hooguit enkele minuten voltooid.

Na de aanmelding als gedupeerde ontvangt u van ons een email met daarin een link waarmee u toegang krijgt tot de portal. Daarin kunt u uw aanmelding eenvoudig online voltooien. U hoeft alleen alleen enkele persoonsgegevens door te geven en een bewijs dat u certificaathouder bent en welk aantal certificaten u bezit. Dat kan bijvoorbeeld door een recent afschrift van uw depotbank (dat zal in veel gevallen ABN Amro Bank zijn) te uploaden (scan of foto). Vervolgens dient u akkoord te gaan met een korte deelnemersovereenkomst. Na verzending van uw aanmelding verifiëren wij of alle gegevens zijn verstrekt en wij zullen u berichten als er iets ontbreekt. Daarna hoeft u voorlopig niets meer te doen.

Stichting Bouwfonds Claim is opgericht op initiatief van de heer Frank van Ammers, houder van 3 certificaten, uit onvrede over het verloop van deze belegging. Via zijn advocaat mr. A.H. Beekhuizen is hij in contact gekomen met ClaimShare. ClaimShare is een onafhankelijk platform dat gezamenlijk procederen faciliteert en ondersteunt. 

Wij beschermen uw gegevens zoveel mogelijk en uw deelname blijft geheim voor anderen. Als de zaak bij de rechter komt, is het mogelijk dat op enig moment in de procedure de namen van de deelnemers moeten worden overgelegd. Bijvoorbeeld omdat de schade moet worden bewezen. Alleen als de zaak daarom vraagt, zullen we de gevraagde gegevens in het proces brengen en dan uiteraard zo beperkt mogelijk.

Certificaathouders die niet deelnemen, doen niet mee aan de rechtszaak en kunnen daaruit geen schadevergoeding ontvangen. 

Deelnemen is kosteloos. 

Nadat u zich heeft aangemeld voor deelname, hoeft u in principe niets meer te doen. U krijgt een eigen dossier in de portal waar u alle door u opgegeven gegevens kunt inzien en eventueel kunt wijzigen. Indien voldoende certificaathouders deelnemen, start de advocaat in samenspraak met het bestuur van Stichting Bouwfonds Claim het proces. U wordt via berichten in de portal door de Stichting Bouwfonds Claim op de hoogte gehouden en kunt op deze wijze het proces volgen.

De belangrijkste voorwaarden voor deelname zijn:

 • U neemt kosteloos deel aan de procedure;
 • De stichting zal uw belangen (uitsluitend waar het gaat om schadevergoeding) exclusief behartigen;
 • U staat 25% van uw netto schadevergoeding (na kosten) af als de zaak in eerste aanleg eindigt en 35% als de zaak in hoger beroep gaat (no cure no pay).

De voorwaarden zijn vervat in een (eenvoudige) deelnemersovereenkomst, waarmee u in het aanmeldingsproces akkoord dient te gaan. Als u certificaathouder bent, kunt u de deelnemersovereenkomst downloaden in portal. 

Als u certificaathouder bent, kunt u zich eerst (vrijblijvend) aanmelden als gedupeerde op deze pagina. U ontvangt dan een link met toegang tot de portal, waar u deelnemer kunt worden.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9-12 uur. U kunt ook onderstaand contact formulier invullen en dan nemen wij z.s.m. contact met u op!