Bouwfonds Aanmelding geopend

De certificaten in het Bouwfonds Office Value Fund N.V. werden in 2005 en 2006 verkocht als ‘laag risico’. Daarna is de waarde niettemin grotendeels verdampt. Doordat met geleend geld werd belegd, zorgde 1 euro waardedaling van het vastgoed voor 3 euro waardedaling van het certificaat. Daarmee is de belegging als ‘zeer risicovol’ te bestempelen. Voor dat risico is destijds niet gewaarschuwd door de initiatiefnemer(s). Lees meer en meld u vrijblijvend aan.

Lees verder
Bg investeerders

Bent u een gedupeerde?

 • Ico check

  Kosteloos en vrijblijvend

 • Ico check

  U blijft anoniem

 • Ico check

  Wij houden u op de hoogte

Ico question
Ico question

Updates

Proces

Hoe ziet het proces eruit?

 • Aanmelden
 • Aansprakelijk stellen
 • Procedure wordt gestart
 • Procedure loopt
 • Uitspraak

Zaak

Historie

In 2005 en 2006 werden certificaten in het Bouwfonds Office Value Fund NV uitgegeven tegen waarden van respectievelijk EUR 10.000 en EUR 11.000 per certificaat. Zowel in het reclamemateriaal als in het prospectus heeft Bouwfonds de indruk gewekt dat het om een solide belegging ging met een laag risico profiel. In 2015 was het fonds technisch failliet, hoewel de waarde van het vastgoed slechts met 1/3 was gedaald. Geplande verkoop van het vastgoed kon niet plaatsvinden en certificaathouders bleven vastzitten in een sterk verlieslatende belegging.

In 2016 is een nieuwe beheerder benoemd. Om aan een faillissement te ontkomen is deze – geholpen door een afboeking door de hypotheekbank ter grootte van naar onze schatting EUR 25.000.000 – erin geslaagd een noodfinanciering aan te trekken en heeft onderdelen van het vastgoed verkocht. In januari 2018 berichtte de (nieuwe) beheerder dat de herstructurering is voltooid, de hefboom kan worden verwijderd en dat er uitzicht is op liquidatie van het fonds en dus een uitkering aan certificaathouders. Er resteert voor de certificaathouders een gezamenlijk verlies ter grootte van ruim EUR 30.000.000.

Verwijten

Met name heeft Bouwfonds nagelaten om bij de uitgifte nadrukkelijk te wijzen op het risico dat het fonds doordat het grotendeels belegde met geleend geld een hefboom hanteerde die het risicoprofiel bijna verdriedubbelde ten opzichte van een niet gefinancierde vastgoedbelegging. Deze hefboom hield in dat bij een waardedaling van het vastgoed van 30-40% de gehele inleg verloren zou zijn en het fonds failliet zou zijn. Dat is een specifiek risico waarvoor naar de mening van onze advocaten afzonderlijk gewaarschuwd diende te worden. Daarbij komt dat het voor certificaathouders niet mogelijk was hun certificaten te verkopen, omdat de beheerder te weinig liquiditeiten heeft aangehouden om de inkoop mogelijk te maken. Daardoor waren certificaathouders niet in de gelegenheid hun verlies te beperken.

Wederpartij(en)

Verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het reclame-materiaal was Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. (thans Bouwfonds Fund Management B.V.), een 100% dochter van Bouwfonds Investement Management B.V.

De schade

De schade die voor toewijzing in aanmerking komt bedraagt in beginsel het gehele verlies. Uitgaande van de door de beheerder geïndiceerde restwaarde ad EUR 4.700 is het verlies gemiddeld EUR 5.633 per certificaat en voor alle certificaathouders gezamenlijk EUR 30.536.493 (exclusief wettelijke rente). Mocht de rechter oordelen dat u het risico deels heeft geaccepteerd dan wordt de te realiseren schadevergoeding lager.

De advocaat

De advocaat in deze zaak is mr. A.H. Beekhuizen. Beekhuizen is ruim 20 jaar advocaat. Hij heeft een grote staat van dienst op het gebied van procederen over complexe beleggingsgeschillen en is huisadvocaat van diverse effectenbanken en beleggingsondernemingen.

Gedupeerde?

Wie kan meedoen aan deze actie?

Alle certificaathouders in het Bouwfonds Office Value Fund N.V. (thans: Office Value Fund N.V.) kunnen zich aanmelden als gedupeerden, mits zij zich niet reeds hebben aangemeld bij een andere juridische actie in verband met deze claim. Voor zover wij weten, is er op dit moment geen andere actie gaande.

Voorwaarden

Aanmelden

Dit is een voorpublicatie. Het doel daarvan is om te peilen of voldoende gedupeerden zich willen aansluiten bij een rechtszaak tegen de wederpartij(en). Het is dus belangrijk dat u zich nu (vrijblijvend) aanmeldt als gedupeerde. Als zich voldoende gedupeerden aanmelden zullen we de zaak definitief publiceren waarna men zich kan aanmelden voor deelname aan de zaak. Als u zich nu aanmeldt, wordt u van het verloop op de hoogte gehouden.

Aanmeldingsproces

Om u aan te melden als gedupeerde hoeft u alleen uw emailadres en het aantal certificaten dat u bezit op te geven. Dat kunt u doen op deze pagina (zie rechts voor desktop en boven voor tablet/mobiel). Na aanmelding ontvangt u van ons een email ter bevestiging. Als u mensen kent die ook gedupeerd zijn, laat die dan weten dat deze procedure bestaat. Of deel de zaak op uw social media via een van de buttons in de mail die u ontvangt. Wij houden u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Voorwaarden

Als zich voldoende mensen aanmelden, doen we een voorstel voor deelname. U kunt dan beslissen of u daarop ingaat. Naar verwachting zal het inhouden dat procesfinanciers de kosten dragen en dat u een percentage van de eventuele opbrengst afstaat.

Stichting

Stichting Bouwfondsclaim

Om de betrokken belangen te bundelen en te vertegenwoordigen is - al enige tijd geleden - de Stichting Bouwfondsclaim opgericht. De stichting heeft de herstructurering afgewacht. Als zich voldoende mensen aanmelden, zal de stichting actief worden en de belangen van de gedupeerden actief gaan vertegenwoordigen. De stichting stuurt de advocaat aan en neemt zelfstandig alle besluiten. Eventueel kan zij de gedupeerden raadplegen. Zodra de stichting actief wordt, zal het bestuur van de stichting conform de Claim Code worden uitgebreid met een jurist en een financieel expert. Ook zal de raad van toezicht van ClaimShare toezicht houden op het bestuur. Belangrijke besluiten behoeven haar goedkeuring. U kunt de Claim Code onder het tabje 'Documenten' downloaden. 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

Dhr Frank van Ammers - voorzitter (houder van 3 certificaten) 

en nog 2 nader te benoemen leden, waaronder bij voorkeur één jurist en één financieel onderlegd persoon.

Raad van Toezicht

Zodra de stichting actief wordt, zal conform de Claim Code een raad van toezicht worden benoemd. Deze kan bestaan uit leden van de raad van toezicht van ClaimShare. Meer informatie over de raad van toezicht van ClaimShare vindt u hier.

Documenten

Indien beschikbaar, treft u hieronder documenten met betrekking tot de zaak. Door op 'download' te klikken, kunt u deze downloaden.

 • Ico doc

  Statuten Stichting Bouwfondsclaim

  Type:
  PDF
  Download
 • Ico doc

  Claimcode

  Type:
  PDF
  Download

FAQ

Het doel van deze publicatie is om te peilen of zich voldoende gedupeerden eventueel zouden willen aansluiten bij deze rechtszaak tegen Bouwfonds. Als zich voldoende gedupeerden aanmelden, zullen wij de voorwaarden voor deelname uitwerken en de aangemelde gedupeerden een voorstel doen. Als zich onvoldoende gedupeerden aanmelden, gaat de zaak (in ieder geval bij ons) niet door.

U kunt zich aanmelden als u eigenaar bent van certificaten in het Bouwfonds Office Value Fund N.V. Recent is de naam gewijzigd in het Office Value Fund N.V.

De stichting is opgericht op initiatief van de heer Frank van Ammers, zelf een gedupeerde, uit onvrede over het verloop van deze belegging. Via zijn advocaat mr. A.H. Beekhuizen is hij in contact gekomen met ClaimShare. ClaimShare is een onafhankelijk platform dat gezamenlijk procederen ondersteunt. Meer over ClaimShare leest u hier.

U kunt zich aanmelden door op deze pagina uw emailadres en het aantal certificaten dat u heeft in het aanmeldformulier (zie rechts voor desktop en boven voor mobiel) in te vullen. We weten dan dat u een gedupeerde bent. U ontvangt dan van ons een email ter bevestiging van uw aanmelding en we houden u op de hoogte van het vervolg. 

Het aanmelden in deze fase is kosteloos en vrijblijvend. Zodra blijkt dat zich voldoende gedupeerden hebben aangemeld, stellen we aan de hand daarvan een voorstel op. U kunt dan beslissen of u wilt deelnemen aan de actie.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9-12 uur. U kunt ook onderstaand contact formulier invullen en dan nemen wij z.s.m. contact met u op!