Gold Investment Aansprakelijk stellen

Honderden particulieren kochten fysiek goud met 10% korting via Gold Investment en www.goudkorting.nl. Het goud zou uiterlijk 10 maanden na aankoop worden geleverd door het Amerikaanse Ruby Creek Resources Inc. De levering is al enkele keren uitgesteld en er is een inval geweest van de FIOD bij de Nederlandse verkoper. De kopers wachten nog op hun goud en maken zich grote zorgen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een mogelijke claim.

Lees verder

Schrijf je hier in!

 • Word deelnemer!

 • Sterk collectief

 • Deel de kosten

Updates

Proces

Hoe ziet het proces eruit?

 • Aanmelden
 • Aansprakelijk stellen
 • Procedure wordt gestart
 • Procedure loopt
 • Uitspraak

Zaak

Wat is er gebeurd?

Het in Nederland gevestigde Gold Investment (thans Goudtoken B.V.) en Goudkorting boden o.a. via hun internetpagina en brochure (hieronder te downloaden) fysiek goud te koop aan. Het goud zou volgens de brochure rechtstreeks worden afgenomen bij de goudmijn en maximaal 10 maanden na aankoop worden geleverd. Dit wordt een 'Forward Gold Sale' genoemd. De verkopers waren Ruby Creek Resources (California, USA) en Transeco Mining (London, UK). In ruil voor deze vertraagde levering werd de 10% korting op de beurskoers gegeven (London Bullion Market Associaton). De kopers konden zo het goud 'voordelig' kopen tegen uitgestelde levering.

Vanaf najaar 2018, maar misschien al eerder, stuurt Ruby Creek Resources en Transeco Mining berichten naar kopers waaruit blijkt dat zij niet aan de leveringsverplichting binnen de in het vooruitzicht gestelde termijn kunnen voldoen. Voor veel kopers is de uiterste leveringsdatum inmiddels verstreken en wachten zij nog op hun goud. Zij ontvangen via Gold Investment/Goudtoken B.V. en/of goudkorting.nl berichten uit naam van de verkoper met daarin verklaringen en nieuwe leveringstermijnen die niet worden nagekomen. Begin april heeft de FIOD een inval gedaan bij Gold Investment. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend. De kopers maken zich grote zorgen. 

Stichting Collectief Forward Gold Sale

Naar aanleiding van een bijeenkomst georganiseerd door en voor geinteresseerden is de Stichting Collectief Forward Gold Sale opgericht. Een grote groep benadeelden heeft zich inmiddels aangesloten bij de stichting die de gemeenschappelijke belangen van de aangeslotenen behartigt. De bestuurders zijn allen zelf kopers van een Forward Gold Sale. 

Het eerste doel van het collectief is om belangen van de deelnemers te behartigen. Levering van het goud blijft vooralsnog het eerste hoofddoel. Lukt dat niet dan kan de stichting een of meerdere juridische procedures starten. Het bestuur van de stichting neemt zelfstandig alle besluiten en voert overleg met de advocaten.  

De advocaten

De advocaten van het collectief zijn de heren mrs. W.J. (Wiert Jan) Berghuis en M. Ph. (Michaël) Dol van het gerenommeerde Amsterdamse advocatenkantoor Van Diepen van der Kroef. Het kantoor was onder meer als curator betrokken bij het fraudedossier Palm Invest. Beiden hebben ruime ervaring in dossiers met uiteenlopende aspecten van het strafrecht, faillissementsrecht en ondernemingsrecht tot het aansprakelijkheidsrecht.

Voor wie?

Kan ik mij aanmelden?

Als u goud heeft gekocht via een ‘Forward Gold Sale' overeenkomst bij Goldinvestment.nl (thans Goudtoken B.V.) en/of goudkorting.nl en waarvan de verkopers Ruby Creek Resources Inc en/of Transeco Mining zijn, kunt u zich aanmelden om deel uit te maken van het collectief. Dat kan door in het aanmeldvak rechts (zie boven bij mobiel) uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan een bevestigingsemail met daarin verdere instructies. 

Voordelen

Wanneer u deelneemt aan de stichting, maakt u onderdeel uit van het collectief. De stichting is opgericht om gezamenlijk een vuist te kunnen maken en zo nodig juridische acties te organiseren ten behoeve van haar deelnemers. Deelnemers worden op de hoogte gehouden van werkzaamheden van de stichting, zoals het overleg met de advocaat, de wederpartij, het OM en de FIOD. Wanneer het tot een procedure komt kunnen deelnemers via de stichting een schadevergoeding krijgen. Wie niet deelneemt, kan niet delen in de voordelen en zijn/haar belangen worden niet door de stichting behartigd.

Voorwaarden

Wat zijn de kosten?

Om haar activiteiten te kunnen financieren vraag de stichting van haar deelnemers een financiële bijdrage:

 • Als u minder dan 500 gram goud heeft gekocht is de bijdrage €575 (inclusief btw). Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld, €125 oorspronkelijke donatie aan de stichting (fase 1) en een aanvullende bijdrage van €200 (fase 2);
 • Vanaf 500 gram tot minder dan 1 kg is de bijdrage €700 (inclusief btw). Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld, €250 oorspronkelijke donatie aan de stichting en een aanvullende bijdrage van €200;
 • Vanaf 1 kg tot minder dan 2 kg is de bijdrage €1.050 (inclusief btw). Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld, €500 oorspronkelijke donatie aan de stichting en een aanvullende bijdrage van €300;
 • Vanaf 2 kg tot minder dan 5 kg is de bijdrage €1.300. Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld en €750 oorspronkelijke donatie aan de stichting en een aanvullende bijdrage van €300;
 • Vanaf 5 kg tot minder dan 9 kg is de bijdrage €1.700. Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld, €750 oorspronkelijke donatie aan de stichting en een aanvullende bijdrage van €700;
 • Vanaf 9 kg of meer is de bijdrage €2.000. Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld, €750 oorspronkelijke donatie aan de stichting en een aanvullende bijdrage van €1.000.

Toelichting:
In fase 1 is de stichting opgericht en heeft de stichting de basis gelegd door verschillende activiteiten te ontplooien, waaronder het inhuren en contacten onderhouden met de advocaat, het OM, de curator en andere betrokken partijen. Voor de activiteiten vanaf maart 2021 (fase 2) zijn aanvullende financiële middelen benodigd. Omdat deze voortbouwen op eerder verrichtte werkzaamheden delen de nieuwe deelnemers net als de huidige deelnemers volledig in de kosten en betalen zij daarom mee aan fase 1 en 2.

Betalen

Aan het eind van het aanmeldproces kunt u uw bijdrage via iDeal voldoen. Indien u niet beschikt over een Nederlandse bankrekening, kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL44ABNA0248066404 t.n.v. Claimshare B.V. ovv van uw naam. Neem in dat geval voor de zekerheid even contact met ons op. 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van deelname zijn dat u FGS-klant bent, de gevraagde bijdrage(n) heeft voldaan en dat u de gedeelde informatie niet met derden deelt. Een sheet met daarop de voorwaarden van deelname kunt u hier downloaden. 

Documenten

Hieronder treft u documenten in relatie tot de zaak. Door op 'download' te klikken, kunt u deze downloaden.

FAQ

 • Het verzamelen van informatie;
 • Contact met het Openbaar Ministerie en curator;
 • Contact met advocaat waardoor juridische mogelijkheden worden blootgelegd;
 • Verzorgt aanbiedingen om mee te doen in procedures.

Een voorbeeld van het bovenstaande is de beslaglegging op de rekening van Stichting Escrow TransEco Minerals and Mining. De stichting heeft het mogelijk gemaakt om tegen zeer lage kosten mee te doen in de procedure. 

Een collectief is nodig om een blok te vormen en een vuist te maken. Zonder een entiteit waarin de klanten van een Forward Gold Sale zijn verenigd, zullen de betrokken partijen geen druk voelen om in overleg te treden. Het collectief kan als aanspreekpunt dienen voor de wederpartij(en) maar ook voor het Openbaar Ministerie die immers een (beperkt) bedrag heeft beslagen. Indien (bijvoorbeeld) blijkt dat er een regeling kan worden getroffen met het Openbaar Ministerie is een juridische entiteit noodzakelijk. Een bijkomend voordeel is dat (juridische) kosten kunnen worden gedeeld.

Een collectief is geen juridische figuur en kan geen juridische actie ondernemen of namens een groep spreken of zelfs een brief schrijven. Om zich te kunnen legitimeren en te kunnen corresponderen namens de groep moet er dus een juridische entiteit worden opgericht. De stichting is daarvoor het meest geëigende rechtsfiguur, onder meer omdat a) de kosten van het oprichten van een stichting laag zijn en b) alleen een stichting of vereniging een collectieve vordering kan instellen (geen andere figuur). In het bestuur van de stichting kunnen klanten van een Forward Gold Sale vrijwillig plaatsnemen, zodat de kosten beperkt blijven. 

Klanten die fysiek goud hebben gekocht via een 'Forward Gold Sale'-overeenkomst bij de verkooppunten Goldinvestment.nl (thans Goudtoken B.V.)  en/of  goudkorting.nl kunnen zich aanmelden. De overeenkomsten zijn aangegaan met de mijnexploiterende (buitenlandse) partijen Ruby Creek Rescouces Inc en/of Transeco Mining. 

U kunt zich aanmelden via het aanmeldvak rechts (boven op mobiel). U ontvangt dan een email met een link. Als u op de link in de mail klikt, kunt u uw aanmelding eenvoudig voltooien en online betalen. 

 • Als u minder dan 500 gram goud heeft gekocht is de bijdrage €575 (inclusief btw). Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld, €125 oorspronkelijke donatie aan de stichting (fase 1) en een aanvullende bijdrage van €200 (fase 2)
 • Vanaf 500 gram tot minder dan 1 kg is de bijdrage €700 (inclusief btw). Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld, €250 oorspronkelijke donatie aan de stichting en een aanvullende bijdrage van €200;  
 • Vanaf 1 kg tot minder dan 2 kg is de bijdrage €1.050 (inclusief btw). Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld, €500 oorspronkelijke donatie aan de stichting en een aanvullende bijdrage van €300;
 • Vanaf 2 kg tot minder dan 5 kg is de bijdrage €1.300. Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld en €750 oorspronkelijke donatie aan de stichting en een aanvullende bijdrage van €300;
 • Vanaf 5 kg tot minder dan 9 kg is de bijdrage €1.700. Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld, €750 oorspronkelijke donatie aan de stichting en een aanvullende bijdrage van €700;
 • Vanaf 9 kg of meer is de bijdrage €2.000. Deze kosten bestaan uit €250 inschrijfgeld, €750 oorspronkelijke donatie aan de stichting en een aanvullende bijdrage van €1.000;

Aan het eind van het aanmeldproces kunt u uw bijdrage via iDeal voldoen. Indien u niet beschikt over een Nederlandse bankrekening, kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL44ABNA0248066404 t.n.v. Claimshare B.V. ovv van uw naam. Neem in dat geval voor de zekerheid even contact met ons op. 

Toelichting:
In fase 1 is de stichting opgericht en heeft de stichting de basis gelegd door verschillende activiteiten te ontplooien, waaronder het inhuren en contacten onderhouden met de advocaat, het OM, de curator en andere betrokken partijen. Voor de activiteiten vanaf maart 2021 (fase 2) zijn aanvullende financiële middelen benodigd. Omdat deze voortbouwen op eerder verrichtte werkzaamheden delen de nieuwe deelnemers net als de huidige deelnemers volledig in de kosten en betalen zij daarom mee aan fase 1 en 2.

Door betaling accepteert u ook de voorwaarden van deelname

Wanneer u deelneemt aan de stichting, maakt u onderdeel uit van het collectief. De stichting is opgericht om een blok te vormen en een vuist te maken ten behoeve van haar deelnemers. U wordt dan op de hoogte gehouden van werkzaamheden die de stichting uitvoert, zoals uit overleg met de advocaat, de wederpartij, het OM en de FIOD. Wanneer het tot een procedure komt kunnen deelnemers via de stichting een schadevergoeding krijgen. Wie niet deelneemt, kan niet delen in de voordelen en zijn/haar belangen worden niet behartigd.

De belangrijkste voorwaarden van deelname zijn dat u klant bent, de gevraagde bijdrage(n) heeft voldaan en dat u de gedeelde informatie niet met derden deelt. Een sheet met daarop de voorwaarden van deelname kunt u hier downloaden. 

Het eerste doel van de actie is om belangen van de deelnemers te behartigen. Levering van het goud blijft vooralsnog het eerste hoofddoel. Lukt dat niet dan kan de stichting een of meerdere juridische procedures starten.

De donatie aan de stichting wordt aangewend om eerste stappen te ondernemen jegens de betrokken partijen en om de verschillende rollen van alle partijen (inclusief de banken) inzichtelijk te maken. Levering van het goud blijft vooralsnog het eerste hoofddoel. Lukt dat niet dan kan de stichting besluiten om juridische procedures te starten. Daarvoor zal vermoedelijk het bestuur van de stichting een nieuwe bijdrage vragen, het bestuur bepaalt de hoogte hiervan. U bent overigens niet verplicht om die bijdrage te voldoen.

Een stichting heeft geen leden, dus als u deelneemt aan de stichting zit u niet vast aan een lidmaatschap. De stichting kan haar werk verrichten door de donaties van deelnemers. U kunt altijd besluiten om niet (meer) te doneren. 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9-12 uur. U kunt ook onderstaand contact formulier invullen en dan nemen wij z.s.m. contact met u op!