Allergan Gedupeerden verzamelen

Siliconen borstimplantaten van Allergan lekken siliconen en geven bovendien een sterk verhoogde kans op lymfeklierkanker. Ze zijn sinds 2018 verboden. Ondanks een succesvolle petitie (28.000 ondertekenaars) worden de kosten van explantatie en andere schade meestal niet vergoed. Top-experts en gedupeerden bundelen nu de krachten tegen de fabrikant. Gedupeerden kunnen zich aanmelden, samen sterker!

Lees verder

Schrijf je hier in!

  • Steun en blijf op de hoogte!

  • Professioneel collectief

  • Samen sterker!

Updates

Proces

Hoe ziet het proces eruit?

  • Aanmelden
  • Aansprakelijk stellen
  • Procedure wordt gestart
  • Procedure loopt
  • Uitspraak

De zaak

Heb je Allergan borstimplantaten, meld je aan!

Sinds 2018 worden borstimplantaten met een ruw oppervlak (BIOCELL/Natrelle/McGhan)van Allergan geweerd van de Europese markt. Niettemin lopen nog tienduizenden vrouwen in Nederlands rond met deze implantaten. Explantatie wordt meestal niet vergoed door de verzekeraar en schadevergoeding wordt niet aangeboden. Daarom hebben experts en het platform CalmYourTits de krachten gebundeld om een collectief te vormen. Het collectief vordert explantatiekosten en schadevergoeding van fabrikant Allergan. 

Heb je ruwe borstimplanten van Allergan? Sluit je dan kosteloos aan bij het collectief. Samen houden we Allergan aansprakelijk. Je hoeft alleen je naam en mailadres in te vullen. Dan word je op de hoogte gehouden. Meer weten? Lees hieronder de uitgebreide toelichting. Samen staan we sterker!

De historie

Om medische hulpmiddelen op de markt te mogen brengen is in Europa een CE-keurmerk nodig. In december 2018 werd het CE-keurmerk van BIOCELL borstimplantaten van Allergan niet verlengd. Dat is een andere manier om te zeggen dat de implantaten nu verboden zijn. Aanleiding voor het verbod was een onderzoek door een collectief van onderzoeksjournalisten over misstanden bij de toelating van medische hulpmiddelen en een daarop volgende eis om een terugroepactie door de Franse autoriteiten.

De getextureerde (= met een ruw oppervlak) implantaten van Allergan geven een sterk verhoogde kans op BIA-ALCL, een bijzondere vorm van lymfeklierkanker. Uit onderzoek is gebleken dat dit voornamelijk de implantaten van Allergan betreft. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 1000 gevallen bekend van BIA-ALCL en zijn er 39 vrouwen aan overleden. In Nederland zijn 52 gevallen van BIA-ALCL bekend sinds 1997, waarvan 20 gevallen zijn vastgesteld in 2017 en 2018. In 70% (!) van de gevallen betrof het BIOCELL implantaten van Allergan.

Naast BIA-ALCL lekken de implantaten (‘gelbleed’). Onderzoek toont aan dat bij 98% van de vrouwen met borstimplantaten siliconendeeltjes worden aangetroffen buiten de implantaten (in het kapsel of elders in het lichaam). Deze deeltjes kunnen op diverse plekken in het lichaam toxische reacties geven. Vermoedelijk zijn deze reacties de oorzaak van klachten van uiteenlopende aard, ook wel bekend onder de verzamelnaam Breast Implant Illness (BII). Steeds meer vrouwen treden naar voren die ernstige klachten ervaren.

Explantatie

Door het bekend worden van steeds meer informatie willen veel vrouwen van hun implantaten af. In 2017 bleek uit onderzoek van het RIVM al dat ruim 70% (!) van de vrouwen gezondheidsklachten kreeg na implantatie en dat deze klachten bij de helft van de ondervraagden verminderden na explantatie. Uit recenter onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat 67% opknapt na de explantatie.

Ondanks deze overtuigende feiten en cijfers worden in Nederland de kosten voor explantatie niet vergoed door zorgverzekeraars, behalve als er een medische noodzaak voor is. Volgens het RIVM en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn de risico’s klein en moet er eerst nader onderzoek komen. Explantatie en verwijdering van het kapsel is een serieuze operatie die tussen de €2.500 - €5.000 kost. Door de diversiteit aan klachten wordt die noodzaak niet altijd erkend. Veel vrouwen blijven daardoor noodgedwongen rondlopen met deze implantaten en ontbreekt het aan keuzevrijheid. Ook andere schade - zoals zwervende siliconendeeltjes - wordt niet vergoed.

Petitie

Een petitie om explantatie vergoed te krijgen in oktober dit jaar van platform CalmYourTits en het Meldpunt klachten siliconen werd ondertekend door 28.000 vrouwen en is in december 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Vooralsnog heeft de petitie niet geleid tot een gewijzigd standpunt. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) legt de nadruk op voorlichting. Daar hebben de vrouwen die al implantaten hebben weinig aan.

Het collectief

Het doel

De verantwoordelijkheid voor de implantaten ligt uiteindelijk bij Allergan. In Nederland is het sinds 1 januari 2020 mogelijk om namens een groep benadeelden bij de rechter collectief schade en andere maatregelen te vorderen (vergelijkbaar met de Amerikaanse ‘class action’). De volgende stap is daarom het vormen van een collectief dat producent Allergan verantwoordelijk houdt voor de bijwerkingen van haar implantaten en het vorderen van collectieve schadevergoeding. In de procedure kunnen als schade onder meer de implantatiekosten, explantatiekosten en schade door 'gelbleed' en stress worden gevorderd. 

Stichting Allergan Claim

Om dat doel te bereiken wordt de onafhankelijke Stichting Allergan Claim opgericht. Deze stichting heeft geen winstoogmerk en wordt bestuurd door top-experts die de belangen van de benadeelden behartigen. De stichting wordt onder meer ondersteund door dr. Henry Dijkman, een autoriteit op het gebied van de gevolgen van siliconen implantaten en Jamie Crafoord, ervaringsdeskundige en oprichtster van het platform Calm Your Tits. Het juridische team wordt geleid door prof. Ianika Tzankova, advocate en hoogleraar massaschade aan de Universiteit van Tilburg en wordt bijgestaan door juridische topspecialisten op onder andere het gebied van medische aansprakelijkheid en markttoegang voor medische hulpmiddelen. De stichting staat ook in nauw contact met de advocaten die de collectieve procedure tegen Allergan in Amerika voeren.

Juridische verwijten

Door een gebrekkig product in het verkeer te brengen handelt een producent onrechtmatig. Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die ervan verwacht mocht worden. Borstimplantaten - zeker ook die van Allergan - kennen een decennialange historie van problemen. 

Allergan heeft keer op keer nagelaten de producten voldoende te testen en is zij in haar informatievoorziening tekort geschoten. Vervolgens heeft Allergan gebrekkige producten in het verkeer gebracht die onverwachte gezondheidsrisico’s met zich meebrengen (BIA-ALCL en BII) en schade toebrengen aan het lichaam ('gelbleed'). Het verband tussen BIA-ALCL-risico en de Allergan implantaten is al vastgesteld en blijkt keer op keer groter dan verwacht. Ook wijzen onderzoeken uit dat vrijwel altijd siliconendeeltjes in het lichaam terecht komen. Ook als je er niet meteen ziek van wordt, brengen deze siliconendeeltjes onherstelbare schade toe aan het lichaam. Op grond van deze verwijten moet Allergan de gevorderde schade vergoeden.

Gedupeerde?

Wie kunnen deelnemen?

Alle vrouwen die getextureerde (= met een ruw oppervlak) siliconen borstimplantaten van Allergan (BIOCELL/Natrelle) of McGhan hebben of in het verleden hebben gehad, kunnen zich aanmelden bij het collectief. Als je weet welk type je hebt, kun je in dit overzicht nakijken of je in aanmerking komt. Het type staat ook op het certificaat dat je hebt gekregen van je arts bij de operatie. Als je niet weet welk type je hebt, kun je het navragen bij je arts. Meld je in dat geval vast aan zodat je op de hoogte blijft. Ongeveer 95% van de in Nederland verkochte implantaten van Allergan betreft de getextureerde (verboden) implantaten.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kunt je aanmelden door je naam en emailadres in te vullen in het aanmeldvak rechts op deze pagina (bovenaan bij mobiel) en een vinkje te zetten bij 'Ik ben gedupeerde'. Wij houden je dan op de hoogte. In een later stadium zullen wij je nog om meer uitgebreide informatie en vragen en akkoord te gaan met de voorwaarden (zie onder). Voor nu is het vooral belangrijk dat we weten dat je meedoet en hoe we je kunnen bereiken.

Voorwaarden

Kosteloos deelnemen

Het aanmelden bij het collectief is kosteloos. Zodra zich voldoende deelnemers hebben aangemeld, worden de kosten van het proces gedragen door een professionele procesfinancier, zodat alle betrokkenen kosteloos kunnen deelnemen. Op deze manier willen het voor iedereen mogelijk maken om zich laagdrempelig aan te melden om zo een zo krachtig mogelijke vuist tegen Allergan te maken. 

Vergoeding bij succes

De kosten van het proces zullen aanzienlijk zijn en samen met een vergoeding voor het procesrisico worden geclaimd bij Allergan. Als de rechter geen mogelijkheid ziet om deze kosten toe te wijzen, zal de stichting de rechter vragen om via een percentage van de schadevergoeding (10-20%) gecompenseerd te worden. Je ontvangt dan (alleen dan) dus iets minder schadevergoeding. Je zal dus in geen geval een rekening krijgen in verband met deze zaak. 

Rechtsbijstandverzekering

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt voor consumentenzaken, kun je het eventuele percentage voor de procesfinancier later terugvragen bij je rechtsbijstandverzekering. In principe mag je zelf kiezen door wie je je belangen laat behartigen. Als je een vinkje zet bij 'Ik heb een rechtsbijstandverzekering' weten we dat je een verzekering hebt en kunnen we dat collectief met de rechtsbijstandverzekeraars regelen.

FAQ

Zelfstandig procederen tegen een fabrikant is lastig, duur en stressvol, zoniet onmogelijk. Een farmaceut als Allergan heeft diepe zakken en veel kennis. Het collectief biedt tegenwicht en is in staat aandacht voor het probleem te vragen, ruime financiele middelen te verzamelen en de beste experts en kennis in te huren om de fabrikant aan te pakken. Bovendien regelt het collectief alles en kan door financiering iedereen kosteloos deelnemen. Samen sterker!

In de procedure worden als schade onder meer de implantatiekosten, explantatiekosten en schade door 'gelbleed' en stress gevorderd. Individueel bepaalde schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomen, kunnen niet in de collectieve procedure worden gevorderd. Het is wel mogelijk dat Allergan met het collectief ook over dergelijke schades een oplossing wil bereiken. We gaan bekijken of we met het collectief ook een oplossing voor individuele schades kunnen bieden richting Allergan. In alle gevallen zal toch eerst vast moeten komen te staan of Allergan onrechtmatig heeft gehandeld. 

Deelnemen aan het collectief is kosteloos. Zodra zich voldoende deelnemers hebben aangemeld, worden de kosten van het proces gedragen door een professionele procesfinancier. De kosten van het proces zullen aanzienlijk zijn en samen met een vergoeding voor het procesrisico worden geclaimd bij Allergan. Als de rechter geen mogelijkheid ziet om deze kosten toe te wijzen, zal de stichting de rechter vragen om de procesfinancier via een percentage van de schadevergoeding (10-20%) te compenseren. Je ontvangt dan (alleen dan) dus iets minder schadevergoeding. We zullen je daarvoor in een later stadium nog apart om akkoord vragen. Je zult in geen geval een rekening krijgen in verband met deze zaak. 

Ja. De meeste rechtszaken in Nederland richten zich tegen zorgverleners (klinieken en artsen) en (zorg)verzekeraars. Het collectief richt zich tot de fabrikant Allergan. Deze procedures kunnen naast elkaar bestaan. Alleen als je advocaat een zelfstandige procedure tegen Allergan wil voeren, kun je niet meedoen. Maar dat is waarschijnlijk niet het geval.

Jazeker, het standpunt van het collectief is dat een gebrekkig product is geleverd waarvoor de schade moet worden vergoed. Dat geldt ook als je je implantaten wil laten zitten of in een later stadium besluit om ze alsnog te explanteren.

Nee. Deze (eerste) procedure richt zich tegen de fabrikant Allergan. Omdat het collectief het gebrek moet aantonen is het juridisch complex en wil het collectief kijken hoe de procedure zich ontwikkelt. Omdat de implantaten van Allergan van de markt zijn gehaald, heeft de procedure tegen Allergan een grotere kans van slagen. Afhankelijk van het verloop van deze zaak zullen we met die kennis ook aparte zaken tegen andere fabrikanten opstarten.  

Ja, mits je de ruwe implanten van Allergan had, kom je, ook als jouw implantaten al zijn verwijderd, gewoon in aanmerking voor schadevergoeding. Je ondervindt immers dezelfde gevolgen en schade. Schrijf je daarom gewoon in.

Op internet is veel informatie te vinden over borstimplantaten en de implanten van Allergan. Het RIVM heeft een aparte pagina over BIA-ALCL en een pagina over siliconen borstimplantaten in het algemeen. Verder verwijzen wij je naar de Q&A van de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook lees je meer over borstimplantaten en gezondheid op de algemene pagina over borstimplantaten van de Inspectie.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9-12 uur. U kunt ook onderstaand contact formulier invullen en dan nemen wij z.s.m. contact met u op!